Sancţiuni de peste 280 mii lei aplicate de Comisariatul Satu Mare al Gărzii Naţionale de Mediu

• publicat la: 5 noiembrie 2019
Sancţiuni de peste 280 mii lei aplicate de Comisariatul Satu Mare al Gărzii Naţionale de Mediu

În trimestrul al III-lea al anului 2019, Comisariatul Judeţean Satu Mare al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr total de 148 inspecţii, dintre care 63 inspecţii planificate, conform planului anual de controale şi 85 inspecţii neplanificate.

În cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost înregistrate:

–      41 controale efectuate în urma sesizărilor,

–      4 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior,

–      2 controale efectuate în urma autosesizării,

–      19 controale dispuse de Comisariatul General  al Gărzii Naționale de Mediu,

–      12 controale de verificare a respectării condiţiilor impuse în actele de reglementare,

–      1 control cu alte autorităţi, în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel judetean.

–      5 inspecţii pentru emiterea, prelungirea sau revizuirea actelor de reglementare

–      1 control pentru identificare obiective noi

În urma acestor controale, au fost aplicate 46 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 284500  lei. De asemenea într-un caz a fost începută procedura de suspendare a autorizației de mediu pentru nerespectarea prevederilor acesteia, iar în două cazuri au fost impuse măsuri de desființare a lucrărilor începute fără acte de reglementare și de readucerea la starea inițială a terenului. Totodată , în două situații de încălcare a prevederilor legale din domeniul protecției au fost sesizate organele de urmărire penală pentru soluționarea aspectelor identificate conform competențelor acestora.

Principalele neconformităţi constatate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost:

– gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor de tip municipal și asimilabile de către  deținătorii acestora , persoane fizice, juridice sau după caz aministrații publice locale.

– neîntocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor pentru deșeurile produse, colectate, valorificate, eliminate , de către operatorii economici

– lipsa formularelor de transport deşeuri în cazul livrării acestora către terți

– nesolicitarea actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului pentru activităţile desfăşurate

– emisii de poluanţi în aer, cu încălcarea prevederilor legale

– inițierea unor proiecte cu impact asupra mediului, fără a obține actele de reglementare din punct de vedere al protecției mediului

– încălcări ale prevederilor legale în domeniul gestionării resurselor naturale .

Împreună cu Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în baza Ordinului Ministrului nr 846/23.08.2019 , a fost derulată o acțiune de identificare a zonelor cu depozitări necontrolate de deșeuri la nivelul întregului județ. Au fost identificate  92 de amplasamente cu deșeuri menajere și deșeuri din construcții și demolări, ocupând o suprafață totală de cca. 3000 mp, cu un volum de aproximativ 700 mc. Au fost impuse măsuri cu termen autorităților administrației publice locale pentru salubrizarea zonelor afectate . Urmare a verificării realizării măsurilor , în zonele verificate s-a constatat că acestea erau salubrizate.

Controalele pentru investiţii noi şi la finalizarea investiţilor, efectuate pentru plata tranşelor către beneficiarul proiectelor au fost soluționate cu prioritate, fără a fi constatate neconformități.

Lasati un comentariu