Sesiune științifică la Muzeul Județean Satu Mare

• publicat la: 13 November 2019
Sesiune științifică la Muzeul Județean Satu Mare

Muzeul Judeţean Satu Mare, organizează în perioada 15- 16 noiembrie 2019, Sesiunea ştiinţifică internaţională: Fluxurile Istoriei.Mişcările mărfurilor şi ale oamenilor, circulaţia socială a cunoştiinţelor

Fluxurile comerciale au determinat profund istoria sătmărenilor, la nivelul oraşului şi al judeţului. Dezvoltarea acestor meleaguri a fost esenţial legată de marfa transportată pe Someş (sare, lemn), precum şi de infrastructura ce s-a creat din nevoia de administrare a mărfurilor sau de beneficiile ce le aducea vânzarea, prelucrarea şi utilizarea lor în activităţi conexe.

La evenimentul, al cărui organizator principal este dr. Liviu Marta- Managerul muzeului- vor participa istorici din România- Satu Mare, Zalău, Cluj Napoca, Arad, Oradea, Timişoara, Târgu Maureş, dar şi din Ungaria- Debrecen, Nyiregyháza, Mátészalka. Deschiderea festivă va avea loc vineri 15 noiembrie 2019, ora 11, la sediul Muzeului Judeţean Satu Mare- B-dul Vasile Lucaciu nr.21- iar începând cu ora 16.00, lucrările sesiunii se vor defăşura pe două secţiuni : Arheologie şi Istorie.

Sesiune științifică, 15-16 noiembrie 2019.

Muzeul Județean Satu Mare.

  Cuvinte de salut și precizări legate de tematică

Ora: 11 – 11.30

 PATAKI Csaba, Președintele Consiliului Județean Satu Mare

ALBU Adrian, Viceprimarul Municipiului Satu Mare

MARTA Liviu, Manager Muzeul Județean Satu Mare

  Conferințe introductive

Ora: 11.30 – 14.00

RADOSAV, Doru (Cluj-Napoca): Istorie și peisaj în spațiul românesc. O lectură culturală.

NÉMETH Péter (Nyíregyháza): Nyírbátor mezőváros lakóinak terhei a XVI-XVII.

században, avagy kizsákmányoló volt-e a feudális rendszer? (Taxele plătite de locuitorii orașului Nyírbátor în secolele XVI-XVII sau a fost într-adevăr exploatator sistemul feudal?).

KERESKÉNYI Sándor (Satu Mare): Concepția structuralistă privind fluxul mărfurilor în sinteza istorică a lui Fernand Braudel.

Pauză de masă: 14.00 – 15.30

Secția de Arheologie

15 noiembrie, Vineri

Ora: 16.00 – 17.40

VIRAG, Cristian; ASTALOȘ, Ciprian (Satu Mare): Conexiuni culturale pe distanțe lungi în neoliticul și eneoliticul din nord-vestul României.

 BĂCUET CRIȘAN, Sanda (Zalău): Distanțe lungi/distanțe scurte. Schimburi de materiale și idei în neoliticul din nord- vestul României.

 HÁGÓ Attila (Carei) et al: Analize nucleare non-destructibile asupra pieselor din obsidian de pe teritoriul României.

 FAZECAȘ, Gruia (Oradea): Migrație – influență materială. Din nou despre materialele ceramice Wietenberg în mediul ceramic Otomani.

 KÁDAS Zoltán (Satu Mare): Continuitate şi elemente inovative în cultura materială Tiszapolgár.

KATÓCZ Zoltán (Satu Mare); MOLNÁR Zsolt: (Cluj-Napoca): Contacte culturale în Nord-Vestul Transilvaniei. Studiu de caz: Cărucioarele miniaturale din epoca bronzului mijlociu.

Pauză de cafea: 17. 40 – 18.00

Ora: 17.40 – 19.00

 GYURKA Orsolya (Debrecen): Bronze Age Society, Connectivity and Economy in north-western Transylvania.

 DARÓCZI Tibor-Tamás (Cluj-Napoca): Războinici în mişcare. Înmormântări cu topoare din epoca bronzului din Estul Bazinului Carpatic

SAVA, Victor (Arad): Comerț local și comerț pe distanțe lungi în epoca târzie a bronzului la Mureșul de Jos.

 BĂLĂRIE, Andrei, et al. ( Timișoara): Mega fortificații, prestigiu și comerț la sfârșitul epocii bronzului. Cazul  fortificației de la Cornești -Iarcuri.

 

16 noiembrie, Sâmbătă

ora: 9.00 – 10.40

 GHEMIȘ, Călin (Oradea): Despre sistemele metrice premonetare de la sfârșitul epocii bronzului.

 BEJINARIU, Ioan (Zalău): Drumurile sării și rolul lor în apariția centrelor de putere în preistorie și antichitate. Studiu de caz: zona Măgura Șimleului.

 GEORGESCU, Andrei (Timișoara): Interferențe culturale la începutul celei de-a doua epoci a fierului în Banat. Impactul mobilității individuale și de grup.

TOMA, Corina (Oradea): Identificare prototipului scyphatelor dacice Toc-Chereluș în regiunea scordiscă Sirmium. Impactul circulației imaginii asupra interpretărilor istorice.

 POP, Horea (Zalău): ”SC Dacia IMPEX SRL” Flux, aflux și reflux în schimburile Daciei nord-vestice cu spațiile învecinate.

Pauză de cafea: 10.40 – 11.00

Ora: 11.00 – 12.20

 GINDELE, Robert (Satu Mare) : Căi de comunicații în epoca romană din nord-vestul României.

BĂCUIEȚ CRIȘAN, Dan (Zalău): Rolul Porții Meseșene în circulația populațiilor, ideilor și mărfurilor în perioada medievală timpurie.

TIMOC, Călin (Timișoara): Pojejena si trecerea Dunării in Regiunea Porților de Fier de-a lungul istoriei.

 STANCIU, Ioan (Cluj-Napoca): Legături și căi de circulație între bazinul Someșului inferior si spatiile din jur. Exemple dinspre arheologie (mileniul I p.Chr).

  Secția de Istorie

15 noiembrie, Vineri

Ora: 16.00 – 17.40

 BELBE, Sebastian: (Satu Mare): Sate dispărute pe valea Someșului inferior (jud. Satu Mare) între secolele XI-XIV. Studiu de caz: satul Tagy.

 MARGINEANU, Florin (Arad): Impactul cuceririi otomane asupra comunităților din zona Mureșului inferior.

MARTA, Doru (Oradea): Târgurile din Bihor în perioada pașalâcului de Oradea (1660-1692).

SZŐCS, Péter Levente ( Satu Mare): Orașele medievale Satu Mare-Mintiu și Baia Mare. Relațiile economice și administrative, între cooperare și concurență.

 CSERVENYÁK, Béla (Nyíregyháza): Népi vásárok szerepe a prekapitalista folyamatok kikristályosodásában (Rolul târgurilor populare în cristalizarea proceselor de capitalizare timpurie).

 POP, Laura (Târgu-Mureș): Târgurile și piețele tradiționale în viața orașului. Dispunerea piețelor în  Târgu-Mureș și confortul

Pauză de cafea: 17.40 – 18.00

  Ora: 18.00 – 19.00

VIRAG, Paula (Satu Mare): Ocupații din sfera economică în comitatul Satu Mare în secolul al XVIII-lea.

CHIRIAC, Aurel (Oradea): De la economie complementară la obiecte de cult. Circulaţia icoanelor pe sticlă în nord-vestul României (Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare).

HONCA, Ciprian-Emanuel (Satu-Mare): Cooperativa de muncă și de credință a călugărului Árkád Pásztory (începutul secolului XX).

16 noiembrie, Sâmbătă

ora: 9.00 – 10.40

 LŐRINCZ Norbert (Satu Mare): Activitățile cu caracter economic ale Directoratului Sătmărean și măsurile principale luate în această perioadă.

 PORUMBĂCEAN, Claudiu (Satu Mare): Activitatea  bancară sătmăreană în perioada interbelică .

LAKATOS, Artúr (Cluj-Napoca): Resurse energetice fosile din Transilvania – trecut, prezent și viitor.

MOISA, Gabriel (Oradea): Despre o altfel de circulaţie a persoanelor în anii  80 ai secolului trecut la frontiera româno-ungară.

 ILLYÉS-GULÁCSI, Andrea (Satu Mare): Prezența operei braudeliene în biblioteca Muzeului Județean Satu Mare.

Conferința finală și de concluzii

Ora: 12.30 – 13.00

MARTA, Liviu (Satu Mare): Fluxuri economice precapitaliste pe teritoriul județului Satu Mare. O istorie “profundă”.


Lasati un comentariu