ITM a controlat 13 angajatori în municipiul Carei în luna ianuarie

• publicat la: 14 februarie 2020
ITM a controlat 13 angajatori în municipiul Carei în luna ianuarie

In cursul lunii ianuarie 2020, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 178 controale, din care 94 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 84 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 192 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 272  măsuri pentru înlăturarea acestora. În municipiul Carei au fost controlați un număr de 13 angajatori iar din comunele învecinate, doi.

I.       Cu ocazia celor 94 de controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna ianuarie 2020 s-au aplicat în total 48 de sancţiuni contravenţionale, din care 6 amenzi în valoare de 26.900 lei și 42 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 126 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 9 sancțiuni (2 amenzi în valoare totală de 26.300 lei și 7 avertismente) .

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 9 sancțiuni (2 amenzi în valoare de 600 lei și 7 avertismente) și s-au dispus 25 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

  1. II.              În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 84 controale în cursul lunii ianuarie 2020, fiind constatate 144 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 144 sancțiuni contravenționale, din care 6 amenzi (în valoare totală de 28.500 lei) și 138 avertismente. Au fost dispuse 144 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

III.     În cursul lunii ianuarie 2020 au fost eliberate 28 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 5028  certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii.  Au fost înregistrați 64 angajatori noi fiind preluate 70 registre de evidență a salariaților (pe suport magnetic), cărora li s-au atribuit cont de utilizator și parole de acces în sistemul REVISAL. În baza de date privind evidența zilierilor au fost preluate din copiile Registrelor cu zilieri depuse de beneficiari 1933 poziții (om-zile prestate în luna ianuarie).  Referitor la registrul electronic de evidență  a zilierilor (prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011) precizăm că Metodologia de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidență a zilierilor precum și înregistrările care se efectuează în acesta se stabilesc prin Ordin al ministrului muncii și protecției sociale, publicat în Monitorul Oficial, în termen de 60 de zile de la înființarea registrului electronic de evidență a zilierilor. Până la intrarea în vigoare o Ordinului menționat mai sus,  beneficiarii vor ține evidența zilierilor în Registrul de evidență a zilierilor în formatul pe suport de hârtie (conform Normelor de aplicare a Legii 52/2011) și vor depune în continuare lunar la inspectoratul teritorial de muncă, până cel târziu la data de 5 a lunii următoare, un extras cu înregistrările aferente lunii precedente.

IV.     În cursul lunii ianuarie 2020 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 45 de petiții (sesizări), 23 de la persoane fizice și 22 de la persoane juridice, precum și 35 solicitări (scrise) de la alte instituții,  comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

    

Lasati un comentariu