Judecătoria Carei și Negrești Oaș funcționează normal. Activitate restrânsă la Tribunalul Satu Mare din cauza protestelor

• publicat la: 5 februarie 2020
Judecătoria Carei și Negrești Oaș funcționează normal. Activitate restrânsă la Tribunalul Satu Mare din cauza protestelor

În județ se judecă cauze doar la Carei și Negrești Oaș. Judecătoria Carei și cea din Negrești-Oaș funcționează normal. Doar la Satu Mare activitatea este mult restrânsă datorită protestelor.

Adunarea generală a judecătorilor de la Tribunalul Satu Mare, prin Hotărârile nr. 3/2020 și nr. 4/21.01.2020, a hotărât declanșarea, respectiv continuarea formei de protest constând în suspendarea activității de judecată pe durată nedeterminată, cu excepția judecării cauzelor urgente.

În perioada derulării acțiunii de protest, în materie penală vor fi judecate toate cauzele de competența judecătorului de drepturi și libertăți, cauzele cu arestați, precum și măsurile preventive din toate fazele procesuale.
În  materiile civile, litigii cu profesioniști și contencios administrativ și fiscal, după caz, vor fi judecate doar cauzele având ca obiect:
– ordonanță președințială
–  ordin de protecție
– suspendare provizorie a executării silite
– sechestru asigurător
– suspendarea executării actului administrativ, întemeiat pe dispozițiile art. 14 și 15 din Legea nr. 554/2004
– adopție și adopție internațională;
– plasament;
– înregistrarea ulterioară a nașterii – APEL;
– incidente privind executarea silită a hotărârilor referitoare la programul de vizitare a copiilor minori – APEL;
– desfacerea contractului individual de muncă din motive disciplinare, atunci când se solicită reintegrarea.
Pentru luarea oricărei hotărâri ulterioare ce vizează încetarea formei de protest, modificarea elementelor acesteia sau declanșarea altor acțiuni în acest sens, va fi convocată Adunarea Generală a judecătorilor de la Tribunalul Satu Mare, urmând ca publicul să fie informat în timp util cu privire la măsurile adoptate.

 

Lasati un comentariu