Noi măsuri luate de Casa Judeţeană de Pensii Satu Mare care se aplică începând cu data de 1 aprilie 2020

• publicat la: 2 aprilie 2020
Noi măsuri luate de Casa Judeţeană de Pensii Satu Mare care se aplică începând cu data de 1 aprilie 2020

Având în vedere prevederile art. 49 şi 50, din Decretul Preşedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 212/16.03.2020,  Casa Judeţeană de Pensii Satu Mare, anunţă următoarele măsuri, începând cu miercuri 01.04.2020, care vor continua pe toată durata decretării stării de urgenţă:

  1. 1.     În perioada sus-menţionată, Relaţia cu publicul se face numai prin telefon şi poştă, la numerele de telefon şi adresa specificate pe site-ul instituţiei.
  2. 2.     Activitatea de preluare a cererilor de solicitare a ajutorului  de deces se va face doar prin poştă.

Menţionăm faptul că, actele necesare care trebuie anexate cererii de solicitare a ajutorului de deces sunt: certificat de deces(original si 2 copii); copie buletin de identitate/carte de identitate (a persoanei care solicită); cupon de pensie  (a persoanei decedate); chitantă sau factura sicriu(pe numele persoanei solicitante)  sau declaraţie notarială cu persoana care  a suportat cheltuielile de înmormântare. În cazul în care, pensia cuvenită pe luna decesului nu a fost încasată de titularul decedat, moştenitorii legali trebuie să depună la CJP o cerere în acest sens însoţită de certificatul de naştere/căsătorie dacă este cazul, pentru dovedirea calităţii de moştenitor.

Transmitem solicitanţilor că, cererea de solicitare a  ajutorului de deces se poate descărca de pe site-ul instituţiei noastre, de la adresa: www.cjpsm.ro.

Cererea trebuie transmisă instituţiei noastre, în plic sigilat prin poştă,  cu confirmare de primire,  împreună cu actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces,  pe adresa Casei Judeţene de Pensii Satu Mare, Bulevardul Vasile Lucaciu nr. 4 – 6,  cod postal 440011, Satu Mare.

Menţionăm faptul că, este absolut necesară trimiterea certificatului de deces şi a facturii de sicriu în original, iar cererea trebuie să fie completată, semnată şi datată  pe numele persoanei care face dovada suportării cheltuielilor de înmormantare, cu factură în original. Plata ajutorului de deces  se va face în contul indicat pe cerere. Restituirea certificatului de deces se va face prin poştă, la adresa solicitantului.

  1. 3.     De asemenea, Casa Judeţeană de Pensii Satu Mare anunţă asiguraţii  că, plata privind contributiile asigurărilor sociale se poate efectua  prin transfer bancar, în contul RO30TREZ54622210304XXXXX deschis la Trezoreria Satu Mare, cod fiscal 13583640.

În situatia în care, doriti să achitati pentru o altă  persoană, vă rugăm ca, în afara celor enumerate mai sus, să specificaţi la rubrica <Observaţii> : numele, prenumele si CNP-ul persoanei în numele căreia efectuaţi plata.

Prin măsurile enumerate mai sus, instituţia noastră urmăreşte evitarea expunerii asiguraţilor şi pensionarilor, asigurând totodată continuarea activităţii şi faptul că,  cei în drept, nu îşi pierd drepturile  cuvenite.

comentarii

de Goznet iosif la 25 iunie 2020 - 09:10

Buna ziua
La numărul de telefon nu răspundeți. INTREBAREA MEA ESTE DE CE ? Este jenant !
Va rog daca sunt necesare ACTE IN PLUS k decizia NO 210121 / 31 oct 2016 întrucât la in acesta an luna iulie am condițiile de trecere la Pensionare limita de varsta
CU STIMA GOZNER IOSIF

de Buletin de Carei la 25 iunie 2020 - 09:30

Buletin de Carei nu este Casa de pensii. Apelati la Casa de pensii pentru problemele legate de dosar de pensionare.

de Aschner Emeric la 16 iulie 2020 - 12:32

Buna ziua! Ma adresez Dv. prin e-mail, deoarece prin telefon este imposibil de a Va contacta. Intrebarea mea , avand in vedere inmultirea din nou a numarului de infectari,se pot trimite actele (cererea si adeverinta de la locul de munca) pentru adaugarea de stagiu?

de Aschner Emeric la 16 iulie 2020 - 12:34

Completarea mesajului meu .Se pot trimite actele pentru adaugarea stagiului prin e-mail, deoarece pentru persoanele in varsta a sta la rand la posta nu este indicat.

Lasati un comentariu