Calendarul actualizat al Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a – anul școlar 2019-2020

• publicat la: 15 mai 2020
Calendarul actualizat al Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a – anul școlar 2019-2020

Monica Anisie, ministrul educației și cercetării, a semnat ordinul de completare și modificare a Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) din acest an școlar. Metodologia a fost actualizată în raport cu măsurile impuse de contextul pandemic COVID-19.

Modificări și completări aduse metodologiei:

  • Elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele conform unei proceduri speciale, elaborate de Ministerul Educației și Cercetării. Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a EN VIII.

Programele pentru disciplinele de examen, valabile pentru acest an, sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.115/2020. Din structura acestora au fost eliminate conținurile ce urmau a fi parcurse în semestrul al II-lea.

Contestațiile pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

  • Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba.
  • Depunerea/transmiterea contestațiilor se va realiza pe data de 22 iunie, între orele 16:00 – 19:00 și pe data de 23 iunie între orele 08:00 – 12:00.

 

 

Calendarul Evaluării Naționale 2020

2 – 5 iunie

înscrierea elevilor

15 iunie

probă scrisă: Limba și literatura română

17 iunie

probă scrisă: Matematică

18 iunie

probă scrisă: Limba și literatura maternă

22 iunie

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)

22 iunie (orele 16:00 – 19:00)

23 iunie (orele 8:00 – 12:00)

Depunerea contestațiilor

23-26 iunie

Soluționarea contestațiilor

27 iunie

Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Lasati un comentariu