ITM anunță măsuri de protecție pentru angajatori și salariați în perioada Stării de alertă

• publicat la: 21 mai 2020
ITM anunță măsuri de protecție pentru angajatori și salariați în perioada Stării de alertă

După două luni de la instituirea stării de urgență prin Decretul nr. 195/16.03.2020, prelungită cu 30 de zile prin Decretul nr. 240/14.04.2020, având în vedere pandemia de coronavirus, s-a trecut la o nouă etapă, a stării de alertă, instituită prin Legea nr. 55/15.05.2020 și Hotărârea Guvernului nr. 394/18.05.2020.

Prin Ordinul comun al Ministrului Muncii și Protecției Sociale și al Ministrului Sănătății  nr. 3577/831/15.05.2020 au fost stabilite măsurile care trebuie duse la îndeplinire de către toți angajatorii și respectiv salariații din sectorul public și privat, pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS Cov-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.

Măsurile se referă în principal la:

– reinstruirea în domeniul SSM a lucrătorilor care au lipsit din unitate  în perioada stării de urgență fiind în șomaj tehnic sau, după caz, continuând activitatea prin telemuncă sau muncă la domiciliu,  reinstruirea fiind adaptată noilor riscuri reprezentate de infecția cu SARS-Cov-2;

– stabilirea activităților care pot fi continuate și/sau adaptate, în funcție de acestora și de resursele disponibile și implementarea măsurilor necesare pentru reluarea și/sau menținerea activității în condițiile respectării măsurilor de prevenire a răspândire a SARS Cov-2;

– individualizarea programului de lucru al angajaților (cu deosebire a angajaților din grupurile vulnerabile),

– individualiza programul de lucru al angajaților astfel încât între aceștia să se asigure existența unui interval de minim o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minim trei ore, în tranșe de minim 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru, în cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajați care desfășoară activitatea în același spațiu de lucru,

– verificarea  temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate/instituție și interzicerea accesului în unitate a persoanelor care prezintă simptome de infectare,

– asigurarea triajului observațional al angajaților prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru și ori de câte ori este necesar pe parcursul programului;

– aplicarea unor benzi de marcare a distanței minime recomandate,

– dezinfectarea suprafețelor, spațiilor comune și spațiilor de lucru,

– adoptarea măsurilor speciale în cazul în care un angajat este suspect sau confirmat ca infectat,

– folosirea corectă a echipamentului de protecție,

– afișarea la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate a regulile de conduită obligatorie pentru angajații și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu corona virusul SARS CoV – 2,

– informarea angajaților cu privire la riscurile de infectare și cu privire la precauțiunile universal valabile și precauțiunile specifice locului de muncă,  ș.a.

Textul integral al Ordinului comun MMPS și MS nr. 3577/831/15.05.2020 precum și Ghidul ”ROMÂNIA SE ÎNTOARCE LA MUNCĂ – Ghid pentru revenirea la muncă în condiții de siguranță pentru angajați și angajatori – mai 2020”  pot fi consultate  pe site-ul  Ministerului Muncii și Protecției Sociale (WWW.mmuncii.ro).

Pe durata stării de alertă instituită prin Legea nr. 55/2020 și H.G. nr. 394/2020, având în vedere necesitatea asigurării în continuare a unei protecții adecvate împotriva îmbolnăvirii SARS CoV-2 și asigurării unui mediu de muncă sigur pentru sănătatea lucrătorilor, inspectoratele teritoriale de muncă vor efectua controale  în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul relațiilor de muncă, conform competențelor generale conferite prin Legea nr. 108/1999 republicată cât și a celor conferite de prevederile art. 67 alin.2 lit. a din Legea nr. 55/15.05.2020.

 

 

Lasati un comentariu