În atenția agenților economici. Decontarea sumelor din bugetul asigurărilor de șomaj

• publicat la: 9 iunie 2020
În atenția agenților economici. Decontarea sumelor din bugetul asigurărilor de șomaj

În Monitorul Oficial nr.459/29.05.2020 a fost publicată Ordonanța nr.92 /28.05.2020 care  prevede că începând cu data de 1 iunie2020, angajatorii a căror angajați au beneficiat de prevederile art XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020, în perioada stării de urgență sau alertă, beneficiază pentru o perioadă de 3 luni de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.6/2020.În aceste condiții angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data  de 31 decembrie 2020.

Aceste prevederi se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării contractului individual de muncă de minim 15 zile în perioada stării  de urgență sau de alertă și au beneficiat de indemnizațiile prevăzute la art.XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020, fie de prevederile art 53 din Legea nr.53/2003,republicată cu modificările și completările ulterioare.

În vederea decontării sumelor din bugetul asigurărilor de șomaj, agenții economici vor depune  prin mijloace electronice la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene în  raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care  beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Modelul acestor documente  a fost  aprobat prin Ordinul nr.457 din 3 iunie 2020 al Președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea  Forței de Muncă, Emanuel Victor Picu.

Lasati un comentariu