În atenția persoanelor care au desfășurat activităţi din industria de armament

• publicat la: 30 iulie 2020
În atenția persoanelor care au desfășurat  activităţi din industria de armament

Ordonanța de Urgență  nr. 108/2020 care completează Legea 263/2010 aduce precizări referitoare la persoanele  care au desfășurat  activităţi din industria de armament cum ar fi: fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor; fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii, locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia; operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice; delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare, valorificate în condiții speciale potrivit declarațiilor nominale depuse de angajatori sau asimilate acestora (valorificate în grupa I de muncă). Aceste persoane pot să beneficieze de reducerea varstei standard de pensionare  cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani realizat în aceste activități.

    Drepturile de pensie recalculate se acordă începând cu luna următoare solicitării.

Cine poate beneficia de dispozițiile acestui act normativ?

  • Persoanele care solicită deschiderea drepturilor de pensie ulterior datei de 07.07.2020, inclusiv, respectiv data intrării în vigoare a actului normativ în discuție şi care au desfășurat activitățile menționate mai sus;
  • Persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 07.07.2020, care au desfășurat activitățile enunțate mai sus, valorificate în condiții speciale potrivit declarațiilor nominale depuse de angajatori sau asimilate acestora (valorificate în grupa I de muncă) și care pot solicita recalcularea drepturilor de pensie în baza OUG nr. 108/2020.

Pentru recunoaşterea acestor perioade ca fiind lucrate în condiții speciale persoana interesată trebuie să depună adeverința eliberată de angajatorul la care a lucrat sau, după caz, de către deținătorul legal al arhivelor acestuia.  Modelul adeverinței poate fi descărcat de pe site-ul CJP Satu Mare www.cjpsm.ro

Tot în această lună a intrat în vigoare  Legea nr.117/2020 pentru modificarea alin.(2) al art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, indemnizația lunară se majorează de la 200 de lei la 350 de lei pentru persoanele care:

  • au fost internate în spitale de psihiatrie;
  • au avut stabilit domiciliu obligatoriu.

Noul cuantum se acordă pentru fiecare an de internare abuzivă în spitale de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu. Drepturile majorate potrivit Legii nr. 117/2020 se acordă de la data de 12 iulie 2020.

Referitor la revizuirea prevăzută de Decizia Curții Constituționale nr. 702/2019 cu privire  la indicele de corecție, vă comunicăm faptul că pentru toate cele 6655 de dosare de pensie au fost emise decizii de revizuire, decizii care au fost comunicate la plată în sistemul centralizat de plată al pensiilor, a declarat Directorul Executiv al Casei Județene de Pensii Satu Mare, domnul Soponoș Cristian.

Lasati un comentariu