Rata șomajului depășește în județ 3%

• publicat la: 2 iulie 2020
Rata  șomajului depășește  în județ 3%

La sfârșitul lunii mai 2020, rata șomajului înregistrată în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare a fost de 3,02 %, mai mare cu cu 0,17 pp decât cea din luna  aprilie a  anului 2020  datorită șomajului tehnic.

Din totalul șomerilor înregistrați la finele lunii mai 2020, respectiv de 4422  persoane înregistrate în evidențele AJOFM Satu Mare, 863  au fost șomeri indemnizați și  3559  neindemnizați.

Pe medii de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii mai se prezintă astfel: 943 șomeri provin din mediul urban și 3479  șomeri provin din mediul rural.

Cei mai mulți șomeri aveau între 40-49 de ani (1292), urmați de cei din grupa de vîrstă între 30-39 de ani (1089), la polul opus aflându-se persoanele între 25-29 de ani (296).

Structura șomajului pe grupe de vârste la finele lunii mai 2020  se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

4422

< 25 ani

523

între 25-29

296

între 30-39

1089

între 40-49

1292

între 50-55

546

peste 55 ani

676

 

 

 

.

 

Referitor la structura șomajului după nivelul de instruire,șomerii fără studii și cei cu nivel de instruire primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Satu Mare (50,82%).

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 27,96% din totalul șomerilor înregistrați iar 8,10% au absolvit învățământul profesional.Șomerii cu nivel de instruire liceal reprezintă 10,04% din total șomeri înregistrați, cei cu studii superioare 2,58%, iar cei cu învățământ postliceal 0,52%

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel:      2378 persoane foarte greu ocupabile, 1433 greu ocupabile, 261 mediu ocupabile, iar 350 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Satu Mare sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  Satu Mare la adresa www.satumare.anofm.ro.

Lasati un comentariu