Peste 200 de controale în luna iulie și peste 350 deficiențe constatate de inspectorii ITM

• publicat la: 17 August 2020
Peste 200 de controale  în luna iulie și peste 350 deficiențe constatate de inspectorii ITM

In cursul lunii iulie 2020, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 213 controale, din care 82 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 131 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 356 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 356  măsuri pentru înlăturarea acestora.

I. Cu ocazia celor 82 de controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna iulie 2020 s-au aplicat în total 41 de sancţiuni contravenţionale, din care 8 amenzi în valoare de 66.600 lei și 33 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 108 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Dintre cele 82 firme controlate in domeniul RM, 9 sunt din Carei si alte localități învecinate.  Doi dintre angajatori au fost sanctionati contraventional și au fost  întocmite si procese verbale de constatare a contravențiilor.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 30 sancțiuni (6 amenzi în valoare totală de 66.000 lei și 24 avertismente) . Pentru folosirea muncii nedeclarate au fost sancționați 5 angajatori cu amenzi în valoare totală de 60.000 lei.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 10 sancțiuni (2 amenzi în valoare de 600 lei și 8 avertismente) și s-au dispus 17 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În luna curentă sunt în curs de desfășurare acțiuni de control în cooperare cu structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări având ca scop combaterea muncii nedeclarate și angajării ilegale a străinilor pe teritoriul României, precum și acțiunile de control în cooperare cu alte instituții (Instituția Prefectului, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul pt. Situații de Urgență, Poliția Locală, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar Veterinară, Protecția Consumatorului)  pentru verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea răspândirii SARS COV 2.

  1. II. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 131 controale în cursul lunii iulie 2020, fiind constatate 248 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 248 sancțiuni contravenționale, din care 20 amenzi (în valoare totală de 67.000 lei) și 228 avertismente. Au fost dispuse 248 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În cursul lunii iulie au fost comunicate (de către angajatori) 7 evenimente (cercetate conform legii de către angajatori, dosarele de cercetare urmând a  fi avizate de către I.T.M.).

III.     În cursul lunii iulie 2020 au fost eliberate 43 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 5426  certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii și au fost eliberate (din arhiva instituției) 23 carnete de muncă rămase neridicate de către titularii acestora.

IV.     În cursul lunii iulie 2020 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 27 de petiții și sesizări de la persoane fizice, din care 2 anonime, precum și 78 solicitări de informații (în scris) comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.  Aproape 1/3 dintre petiții și solicitările de informații au fost adresate prin poșta electronică (e-mail) sau prin intermediul portalului extern (formularul electronic).  Reamintim persoanelor care doresc să adreseze sesizări sau reclamații (îndeosebi cu ajutorul internetului) faptul că potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, nr. 27/2002, petițiile anonime (sau cele în care nu sunt menționate datele de identificare ale petenților) nu se iau în considerare și se clasează.  Menționăm  totodată că potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii inspectorii de muncă sunt obligați să păstreze confidenţialitatea asupra identităţii persoanei care semnalează nerespectarea prevederilor legale în domeniul RM și SSM şi să nu dezvăluie angajatorului, prepuşilor săi sau altor persoane faptul că efectuează controlul ca urmare a unei sesizări.

Având în vedere măsurile de protecție împotriva riscurilor de expunere la COVID 19,  dar și operativitatea transmiterii petițiilor (precum și a răspunsurilor aferente), rugăm persoanele interesate să trimită petițiile prin poșta electronică (la adresa de e-mail: itmsatumare@itmsatumare.ro) sau prin intermediul formularului electronic pentru petiție, disponibil pe site-ul inspectoratului (www.itmsatumare.ro )  .

 

Lasati un comentariu