Controale ale ITM la 2 societăți din Carei și 7 din Tășnad în luna august

• publicat la: 7 septembrie 2020
Controale ale ITM la 2 societăți din Carei și 7 din Tășnad în luna august

În luna august au fost vizate de inspectorii din cadrul ITM un număr de 2 societăți din Carei, una din Cămin și 7 din Tășnad. Pentru una  dintre firmele careiene s-a aplicat Proces Verbal de contravenție, la fel și în cazul a trei societăți din Tășnad.

In cursul lunii august 2020, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 172 controale, din care 72 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 100 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 204 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 204  măsuri pentru înlăturarea acestora.  

I.       Cu ocazia celor 72 de controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna august 2020 s-au aplicat în total 47 sancţiuni contravenţionale, din care 13 amenzi în valoare de 175.000 lei și 34 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 58 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 27 sancțiuni (6 amenzi în valoare totală de 1506.000 lei și 21 avertismente) . Pentru folosirea muncii nedeclarate au fost sancționați 6 angajatori cu amenzi în valoare totală de 140.000 lei.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 10 sancțiuni (avertismente) și s-au dispus 8 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În luna curentă sunt în continuare în curs de desfășurare acțiunile de control în cooperare cu alte instituții (Instituția Prefectului, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul pt. Situații de Urgență, Poliția Locală, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar Veterinară, Protecția Consumatorului),  pentru verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea răspândirii SARS COV 2.

  1. II.              În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 100 controale în cursul lunii august 2020, fiind constatate 146 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 146 sancțiuni contravenționale, din care 11 amenzi (în valoare totală de 46.000 lei) și 132 avertismente. Au fost dispuse 146 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În cursul lunii august au fost comunicate (de către angajatori) 12 evenimente (cercetate conform legii de către angajatori, dosarele de cercetare urmând a  fi avizate de către I.T.M.).

III.     În cursul lunii august 2020 au fost eliberate 52 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 5279  certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii și au fost eliberate (din arhiva instituției) 12 carnete de muncă rămase neridicate de către titularii acestora.

IV.     În cursul lunii august 2020 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 31 de petiții și sesizări de la persoane fizice, din care 1 anonimă, precum și 38 solicitări de informații (în scris) comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.  Aproape 1/3 dintre petiții și solicitările de informații au fost adresate prin poșta electronică (e-mail) sau prin intermediul portalului extern (formularul electronic).  Reamintim persoanelor care doresc să adreseze sesizări sau reclamații (îndeosebi cu ajutorul internetului) faptul că potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, nr. 27/2002, petițiile anonime (sau cele în care nu sunt menționate datele de identificare ale petenților) nu se iau în considerare și se clasează.  Menționăm  totodată că potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii inspectorii de muncă sunt obligați să păstreze confidenţialitatea asupra identităţii persoanei care semnalează nerespectarea prevederilor legale în domeniul RM și SSM şi să nu dezvăluie angajatorului, prepuşilor săi sau altor persoane faptul că efectuează controlul ca urmare a unei sesizări.

Având în vedere măsurile de protecție împotriva riscurilor de expunere la COVID 19,  dar și operativitatea transmiterii petițiilor (precum și a răspunsurilor aferente), rugăm persoanele interesate să trimită petițiile prin poșta electronică (la adresa de e-mail: itmsatumare@itmsatumare.ro) sau prin intermediul formularului electronic pentru petiție, disponibil pe site-ul inspectoratului (www.itmsatumare.ro )  .

 

Lasati un comentariu