Componența comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Satu Mare

• publicat la: 27 noiembrie 2020
Componența comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Satu Mare

Alți patru consilieri județeni au depus  jurământul de credință la ședința Consiliului Județean din data de 25 noiembrie 2020. Consiliul Județean Satu Mare și-a întregit componența cu următorii consilieri județeni: Beseni Cristian Valer, Marincaș Gheorghe, Mureșan Ștefan și Fanea Imola, până la totalul de 32 consilieri.

În cadrul ședinței extraordinare a fost stabilită și componența comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Satu Mare pentru mandatul 2020-2024.

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat și proiectele privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului consilierului județean Nagy Szabolcs, care este noul director de cabinet al președintelui Consiliului Județean Satu Mare, dar și aprobarea modelului legitimației de președinte/vicepreședinte, respectiv de consilier județean.

Componența comisiilor este următoarea:

Comisia nr. 1 –  Comisia pentru activităţi economico – financiare este formată din Kaiser Stefan (UDMR), Pacz Camelia-Maria (UDMR), Veron Andrei-Ștefan (UDMR), Beseni Cristian Valer (PNL), Rus Ioan (PNL), Filip Cătălin-Marian (PSD) și Pop Liviu (PMP).

Comisia nr. 2 – Comisia pentru realizarea lucrărilor publice, construcţii şi modernizarea drumurilor de interes judeţean, investiţii – Balogh Sandor (UDMR), Gindele Emeric (UDMR), Belbe Ioan (PNL), Kira Beniamin (PNL) și Avorniciți Neculai (PSD).

Comisia nr. 3 – Comisia de muncă şi protecţie socială, sănătate şi familie, protecţia copilului este compusă din Fanea Imola (UDMR), Pacz Camelia-Maria (UDMR) Dobra Carmen-Maria (PNL) și Cornea Lenuța-Titiana (PSD).

Comisia nr. 4 – Comisia pentru protecţia mediului, turism şi agricultură – Barta Zoltán (UDMR), Erdei Robert-Gyula (UDMR), Tasnadi Ștefan (UDMR), Bartok Gurzău Dorin Ioan (PNL), Rotar Marinel (PNL), Avorniciți Neculai (PSD) și Mihali Corneliu-Gabriel (PMP)

Comisia nr. 5 – Comisia pentru învăţământ, activităţi social – culturale, culte, sport si tineret – Gindele Emeric (UDMR), Kallos Zoltan (UDMR), Mureșan Ștefan (UDMR), Belbe Ioan (PNL), László Róbert-Istvan (PNL), Oneț Ioan (PSD) și Liviu Pop (PMP).

Comisia nr. 6 – Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al judeţului, dezvoltare urbanistică, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, amenajarea teritoriului – Giurgiu Kovács Monica Silvia (UDMR), Kaiser Stefan (UDMR), Dobra Carmen-Maria (PNL), Urs Beniamin (PNL) și Marincaș Gheorghe (PSD).

Comisia nr. 7 – Comisia juridică, de disciplină, administraţie publică, relaţii cu cetăţenii,  probleme ale minorităţilor – Balogh Sandor (UDMR), Giurgiu Kovács Monica Silvia (UDMR), Bartok Gurzău Dorin Ioan (PNL), Cozma Adrian-Felician (PNL) și Marincaș Gheorghe (PSD).

Comisia nr. 8 – Comisia de dezvoltare regională, cooperare internă şi internaţională, parteneriate interne şi internaţionale este formată din Barta Zoltan (UDMR), Fanea Imola (UDMR), Kovács Maté (UDMR), Merker Andrea (UDMR), Beseni Cristian Valer (PNL), Kira Beniamin (PNL) și Oneț Ioan (PSD).

Lasati un comentariu