Reintegrarea persoanelor ce aparțin grupurilor vulnerabile cu ajutorul economiei sociale

• publicat la: 18 noiembrie 2020
Reintegrarea persoanelor ce aparțin grupurilor vulnerabile cu ajutorul economiei sociale

Economia socială reprezintă ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al cărui scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil și/sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau execuția de lucrări, conform Legii nr.219/2015.

Obiectivele economiei sociale sunt:

  • Consolidarea coeziunii economiei sociale;
  • Ocuparea forței de muncă;
  • Dezvoltarea serviciilor sociale.

Statutul de intreprindere socială se recunoaște prin acordarea unui atestat de intreprindere socială.

Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun prin actele de infințare și funcționare respectarea următoarelor criterii:

  • Acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității;
  • Alocă minim 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
  • Se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
  • Aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8.

Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condițiile care au stat la baza acordării lui.

Lasati un comentariu