Recensământ al populației în 2021. Plăți pentru recenzori, zi liberă pentru autorecenzor

• publicat la: 29 decembrie 2020
Recensământ al populației în 2021. Plăți pentru recenzori, zi liberă pentru autorecenzor

În perioada iulie-noiembrie 2021 se va desfăşura, etapizat, recenzarea populaţiei şi locuinţelor.

Suma care se asigură de la bugetul de stat pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea  recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, denumit în continuare RPL2021, este  de 392.655 mii lei, repartizată pe ordonatori principali de credite ai administrației publice centrale și ai administrației publice locale.

Plata recenzorilor pentru autorecenzare asistată, recenzorilor, recenzorilor șefi și coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului București, oraș sau comună se realizează în anul 2021 de la bugetele unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în limita a 192.000 mii lei, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinație în anexa la Legea bugetului de stat.

Plata recenzorilor care asigură autorecenzarea asistată în perioada de autorecenzare se face în funcție de realizarea activităților contractate și timpul efectiv lucrat, la un tarif de 23,25 lei pe oră, fără a depăși suma brută de 8000 lei pentru două luni de contractare a serviciilor.
Plata recenzorilor pentru recenzarea propriu-zisă se face în funcție de tipul de chestionar la un tarif de 8 lei pe chestionarul pentru recenzarea persoanelor și de 5 lei pentru chestionarul pentru recenzarea locuințelor, fără a depăși suma brută de 8000 lei pentru două luni de contractare a serviciilor.
Pentru orașele și comunele izolate sau dispersate teritorial, plata recenzorilor pentru recenzarea propriu-zisă se face în funcție de tipul de chestionar la un tarif de 10 lei pe chestionarul pentru recenzarea  persoanelor și de 6 lei pentru chestionarul pentru recenzarea locuințelor, fără a depăși suma brută de 8000 lei pentru două luni de contractare a serviciilor.

Se acordă o zi liberă, plătită, persoanei salariate, indiferent dacă aceasta a realizat autorecenzarea on-line pentru sine şi pentru alţi membri ai gospodăriei, sau pentru alte persoane.

Ordonanța de Urgență nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 prevede ca persoanele salariate care se autorecenzează prin intermediul Internetului au dreptul la o zi liberă, plătită, în scopul încurajării utilizării cu predilecţie a acestei metode.

În perioada august-septembrie 2021 se realizează colectarea on-line a înregistrărilor individuale şi a celor referitoare la gospodării, locuinţe şi clădiri – autorecenzarea on-line.

La recensământul din 2011, Municipiului Carei a fost împărţit în  101 sectoare dintre care 2 în Ianculeşti. De fiecare sector s-a ocupat câte un recenzor, aceştia fiind îndrumaţi de 15 recenzori şef precum şi de 2 recenzori de circumscripţie.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu