Modificări aduse de creșterea salariului minim brut care privesc persoanele cu contracte de asigurare cu Casa Județeană de Pensii

• publicat la: 27 ianuarie 2021
Modificări aduse de creșterea salariului minim brut care privesc persoanele cu contracte de asigurare cu Casa Județeană de Pensii

Având în vedere  stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, la cuantumul de  2.300 lei, Casa Județeană de Pensii  anunță următoarele modificări:

În cazul asiguraților care au încheiate contracte de asigurare socială conform Legii nr. 263/2010, nivelul minim al venitului lunar asigurat  înscris în contractul de asigurare socialǎ este de 2.300 lei, începând cu 13 ianuarie 2021.

    Dacă anul trecut contribuția minimă a fost de 558 de lei pe lună,  aceasta crește  la 575 de lei pe lună, adică cu 17 lei în plus.

Totodată, aducem la cunoștința asiguraților în cauză faptul că, din inițiativa casei teritoriale de pensii  toate veniturile asigurate încrise în contractele de asigurare socială, al căror nivel se situează sub nivelul minim de 2.300 lei, se vor modifica prin notificarea asiguratului. În această situație la nivelul județului Satu Mare sunt 212 persoane care vor fi notificate privind acest fapt.

Majorarea salariului minim  are efecte şi asupra sumelor necesare la cumpărarea de vechime retroactivă, salariul minim brut pe ţară garantat în plată  utilizându-se şi  în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020 .

Anunțăm asigurații cu contracte că, noua valoare de 2.300 lei nu are implicații în ceea ce privește contractele de asigurare socială  încheiate până la data de 13 ianuarie 2021, în temeiul acestei ordonanțe.

     În anul 2020 s-au încheiat la nivelul județului Satu Mare 81 de contracte de asigurare socială cu Casa Judeteană de Pensii.

   Suma totală încasată de instituție pe contribuții din contracte încheiate pe Legea 263/2010 și aici ne referim la contractele care curg din momentul încheierii pentru viitor, a fost de 1.412.948 lei.  

    În ceea ce privește  cumpărarea de vechime, posibilă abia în ultimul trimestru al anului trecut, având în vedere că ordonanța a fost publicată abia la sfârsitul lunii septembrie 2020 în Monitorul Oficial, au existat totuși 19 persoane care au dorit să încheie contracte cu instituția noastră, suma totală  încasată  în urma beneficierii de prevederile  OUG 163/2010,  fiind 169.766 lei, a declarat Directorul Executiv al Casei Județene de Pensii Satu Mare, în persoana domnului Cristian Soponoș.      

    Reamintim faptul că, încheierea acestor contracte de asigurare în baza OUG 163/2010,  dă dreptul persoanelor cărora nu le este suficientă vechimea realizată pentru solicitarea pensiei de limită de vârstă, să opteze pentru a achita contribuția de asigurări sociale pe anumite perioade retroactive de maxim 6 ani și avantajează mai ales acele persoane cărora le lipsesc câteva luni pentru a face stagiul minim de cotizare, de 15 ani, acest fapt oferindu-le posibilitatea de a solicita pensie.

Lasati un comentariu