Sinteza activității de control a ITM în luna decembrie 2020. Nimic despre accidentul mortal de muncă

• publicat la: 7 ianuarie 2021
Sinteza activității de control a ITM în luna decembrie 2020. Nimic despre accidentul mortal de muncă

Un nou raport de activitate este comunicat de către ITM Satu Mare. Pentru luna decembrie. Nici până la această dată  nu a fost emis vreun comnunicat oficial în ce privește accidentul de muncă mortal de la Carei din data de 6 noiembrie 2020 când un muncitor a fost strivit de utilajul greu pe care lucra.

.

In cursul lunii decembrie 2020, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 124 de controale, din care 91 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 33 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 51 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 143 măsuri pentru înlăturarea acestora.   

I.  Cu ocazia celor 91 controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna decembrie 2020 s-au aplicat în total 23 sancţiuni contravenţionale, din care 4 amenzi în valoare de 25.500 lei și 19 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 82 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 18 sancțiuni (3 amenzi în valoare totală de 24.500 lei și 15 avertismente) . Pentru folosirea muncii nedeclarate a fost sancționat un angajator cu amendă de 20.000 lei, și 1 angajator cu avertisment (netransmiterea în REVISAL a datelor contractului individual de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii).

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 3 sancțiuni (1 amendă de 1000 lei  și 2 avertismente) și s-au dispus 10 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

  1. II.              În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 33 de controale în cursul lunii decembrie 2020, fiind constatate 28 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 28 sancțiuni contravenționale (avertismente). Au fost dispuse 61 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În cursul lunii decembrie au fost comunicate (de către angajatori) 10 evenimente (cercetate conform legii de către angajatori, dosarele de cercetare urmând a fi avizate de către I.T.M., și 2 cercetate de I.T.M. și avizate de I.M.).

În luna curentă sunt în continuare în curs de desfășurare acțiunile de control în cooperare cu alte instituții (Instituția Prefectului, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul pt. Situații de Urgență, Poliția Locală, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar Veterinară, Protecția Consumatorului), pentru verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea răspândirii SARS COV 2.

III.     În cursul lunii decembrie 2020 au fost eliberate 28 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 6299  certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii și au fost eliberate (din arhiva instituției) 8 carnete de muncă rămase neridicate de către titularii acestora.

IV. În cursul lunii decembrie 2020 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 20 de petiții și sesizări de la persoane fizice, precum și 128 solicitări de informații (în scris) comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.  Mai mult de 1/3 dintre petiții și solicitările de informații au fost adresate prin poșta electronică (e-mail) sau prin intermediul portalului extern (formularul electronic).  Reamintim persoanelor care doresc să adreseze sesizări sau reclamații (îndeosebi cu ajutorul internetului) faptul că potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, nr. 27/2002, petițiile anonime (sau cele în care nu sunt menționate datele de identificare ale petenților) nu se iau în considerare și se clasează.  Având în vedere măsurile de protecție împotriva riscurilor de expunere la COVID 19,  dar și operativitatea transmiterii petițiilor (precum și a răspunsurilor aferente), rugăm persoanele interesate să trimită petițiile prin poșta electronică (la adresa de e-mail: itmsatumare@itmsatumare.ro) sau prin intermediul formularului electronic pentru petiție, disponibil pe site-ul inspectoratului (www.itmsatumare.ro) .

Reamintim că recent au intrat în vigoare Legea nr. 213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, Legea nr.298/24.12.2020 și Legea nr. 227/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate.

Recomandăm din nou atât angajatorilor și salariaților cât și altor persoane fizice sau juridice interesate, să acceseze și să consulte pe site-ul nostru (www.itmsatumare.ro) informații utile (Ghid privind desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu și/sau telemuncă,  Ghidul lucrătorului român în statele membre U.E., Registrul cu agenții de plasare a forței de muncă în străinătate înregistrați la I.T.M. Satu Mare,  ș.a.), precum și instrucțiunile privind utilizarea aplicației informatice REVISAL (descărcarea și instalarea celei mai noi versiuni – 6.0.8. – a aplicației  REVISAL), având în vedere faptul că după data de 21 decembrie 2020 transmiterea registrului poate fi efectuată numai pentru fișiere de tip ”rvs”  generate sau validate prin versiunile 6.0.7 / 6.0.8 ale aplicației REVISAL .

 

Lasati un comentariu