Despre programul tip „Școală după școală” pentru elevii până în clasa a VIII-a

• publicat la: 2 martie 2021
Despre programul tip „Școală după școală” pentru elevii până  în clasa a VIII-a

În conformitate cu Ordinul nr. 3300/2021, publicat în Monitorul Oficial, începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, Ministerul Educației organizează și asigură desfășurarea Programului național pilot de tip „Școala după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.

În acest sens, în perioada 25 februarie – 2 martie 2021, unitățile de învățământ din județul Satu Mare informează potențialii beneficiari și părinții acestora cu privire la prevederile legale specifice acestui program.

Sunt eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școala după școală”, menționat la art.1, elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitățile dezavantajate economic, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate menționate la alin.(2).

Pentru participarea la elevii trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:

a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;

b) elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;

c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

Astfel, în perioada imediat următoare, se vor derula anumite activități în conformitate cu un calendar stabilit la nivel national, și anume: informarea de către unitățile de învățământ a potențialilor beneficiari și a părinților acestora cu privire la prevederile legale specifice Programului național pilot de tip „Școala după școală”, prin afișarea acestora la loc vizibil și postarea pe site-ul unității de învățământ; depunerea de către părinți a solicitărilor scrise de înscriere a elevului în program; stabilirea datelor cu privire la numărul de elevi eligibili și a opțiunii cu privire la organizarea activităților remediale la nivelul unităților de învățământ; stabilirea de către inspectoratele școlare a unităților de învățământ care vor organiza activități remediale în cadrul acestui proiect, dintre cele care au optat pentru organizarea acestor activități.

Lunar, începând cu data de 8 martie 2021, se vor derula activitățile Programului național pilot de tip „Școala după școală”, Lunar, în primele 5 zile calendaristice, pentru activitățile desfășurate în luna anterioară, unitățile de învățământ vor transmite către inspectoratele școlare documentele tehnice aferente derulării activităților remediale din luna precedentă, însoțite de solicitarea de tranșă a sprijinului financiar.

comunicat

Lasati un comentariu