Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022. Calendar

• publicat la: 26 martie 2021
Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022. Calendar

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare anunță calendarul privind organizarea și desfășurarea înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022.

 22 martie – 27 aprilie 2021

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

 Pentru copiii care au frecventat grădinița:

Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;

Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:

Înregistrarea de către CJRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la Art. 6 alin. (1) și Art. 7 alin. (1);

Planificarea de către CJRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare.

 

29 martie – 28 aprilie 2021

Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere (v. model de cerere-tip pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, la secțiunea Înscrierea în învățământul primar 2021). Cererile vor putea fi transmise online sau vor fi depuse la unitatea de învățământ cu nivel primar la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se desfășoară în perioada 10-20 mai 2021.

 10 – 11 mai 2021

Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție
11 – 18 mai 2021

Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere

20 mai 2021

Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere
A doua etapă de înscriere în învățământul primar se desfășoară în perioada 21 mai-4 iunie 2021.


21 mai 2021

Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și prin publicarea pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar
24 mai – 31 mai 2021

Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă

4 iunie 2021

Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
1 septembrie – 10 septembrie 2021

Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Precizare

Analizarea și soluționarea situațiilor excepționale și a cererilor de amânare a înscrierii copiilor în învățământul primar, emiterea acordului/refuzului de amânare a înscrierii copiilor în învățământului primar se realizează în cadrul Comisiei județene de înscriere a copiilor în învățământul primar în anul școlar 2020-2021, pe baza Procedurii operaționale nr. 1090/16.03.2021 (https://www.satmar.ro/web/uploads/files/PO_clasa_pregatitoare_2021.pdf).

 

 

 

Lasati un comentariu