S-AU APROBAT CRITERIILE DE ACORDARE A BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR

• publicat la: 19 martie 2021
S-AU APROBAT CRITERIILE DE ACORDARE A   BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR

Directorul Executiv al Casei Judetene de Pensii, domnul Cristian Soponoș  a declarat  că, primii pensionari și asigurați vor putea merge deja la tratament balnear din data de 23.03.2021, deoarece cu această dată începe prima serie de bilete acordate județului nostru.

Biletele sunt repartizate pe 17 serii de tratament, durata sejurului unui bilet de tratament fiind de 16 zile, iar a tratamentului balnear  de 12 zile. Aceasta deoarece, prin Ordinul nr. 141/16.03.2021 s-au aprobat de către Președintele Casei Naționale de Pensii Publice domnul Daniel Baciu ,,Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice“, aceste criterii putând fi vizualizate  pe site-ul C.J.P. Satu Mare la adresa www.cjpsm.ro.

Cererile se preiau la sediul instituției de luni până joi în intervalul orar 900 -1300 iar atribuirea biletelor de tratament balnear se face în limita numărului de locuri asigurate pentru județul nostru în unităţile de tratament.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare ale acestora cu următoarele documente: cererea tip de acordare a biletului de tratament; actul de identitate (copie) valabil la data depunerii cererii; ultimul cupon de pensie; recomandare de la medicul de familie; adeverință cu venitul brut (aceasta din urmă doar în cazul asiguraților). Precizăm faptul că, pe lângă  actele menționate, persoanele beneficiare de orice fel de indemnizație trebuie să atașeze  și o copie de pe hotărârea de stabilire a respectivei indemnizații.

Biletele de tratament balnear se acordă prin aplicația informatică deținută de CNPP, în ordinea de ierarhizare a punctajelor cererilor, în limita locurilor repartizate pe serii, stațiuni și unități de cazare.

Punctajul fiecărei cereri rezultă din aplicarea criteriilor specifice. Biletele de tratament se acordă individual, criteriile specifice de acordare ale acestora fiind următoarele :

  1. dacă persoana a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;
  2. categoria de pensie a beneficiarului;
  3. cuantumul total brut al drepturilor de pensie.

În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear iar repartiția biletelor  se face în ordinea de ierarhizare a cererilor, pe baza opțiunilor făcute de solicitanți și în ordinea menționată pe cerere.

Biletele nevândute în urma alocării automate de către CNPP în sistem informatic,  pot fi valorificate de către Casa Judeţeană de Pensii până în momentul începerii sejurului.

Lasati un comentariu