Informare privind autorizarea activității de pescuit comercial conform Ordinului nr. 410/2008

• publicat la: 8 aprilie 2021
Informare privind autorizarea activității de pescuit comercial conform Ordinului nr. 410/2008

Vă redăm în continuare comunicatul remis de APM Satu Mare privind autorizarea pescuitului comercial.

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare informează factorii interesati asupra măsurilor prevăzute de Ordinul nr. 410 din 11/04/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare, pe teritoriul national sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna sălbatică si a importului acestora.

Astfel, pentru aplicarea corespunzătoare a normelor stabilite prin Ordinului nr. 410/2008, solicitarea și obținerea autorizației pentru activitatile de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare se impune și pentru desfășurarea activității de pescuit comercial.

În acest sens, pescarii comerciali, autorizați anual de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) să captureze diferite cantități de pește din habitatele naturale, au obligația să solicite Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare eliberarea autorizatiei de recolatre/capturare, anterior începerii activității de pescuit comercial pe teritoriul județului Satu Mare.

Pentru solicitarea unei autorizații de pescuit în temeiul Ordinului nr. 410/2008, agenții economici trebuie să prezinte la APM Satu Mare următoarele documente:

a.         cerere de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b.         declararea punctelor de achiziţie şi a centrelor de prelucrare;

c.         copie de pe documentul de plată a tarifului (250 lei pentru persoane juridice );

d.         certificatul unic de înregistrare cu codul CAEN declarat pentru activitatea pe care doreşte să o efectueze;

e.         licenta de pescuit comercial cu viza pe anul în curs;

f.          autorizatia de pescuit comercial cu cotele de recoltă aprobate;

g.         avizul eliberat de administratorul ariilor naturale protejate care se suprapun cu zona de pescuit (după caz).

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare.

Cu deosebită considerație,

Director Executiv

dr. Izabella STIER

Lasati un comentariu