Evaluarea națională pentru clasa a IV-a în județul Satu Mare

• publicat la: 23 mai 2021
Evaluarea națională pentru clasa a IV-a în județul Satu Mare

La Evaluarea Națională, la finalul claselor a IV-a, în anul școlar 2020-2021, din 94 de centre existente în județul Satu Mare pentru organizarea și administrarea Evaluării Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2020-2021 la probele de Limba română (18 mai 2021) și Matematică (19 mai 2021), participă 88 de centre (6 centre nu au elevi în clasa a IV-a).

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a / EN IV):

Proba de Limba română

Înscriși: 3224

Prezenți: 2850

Procent prezență: 88,40%

Prezența: Matematică

Înscriși: 3225

Prezenți: 2866

Procent prezență: 88,87%

La Evaluarea Națională la finalul claselor a IV-a în anul școlar 2020-2021 la proba de Limba maternă (20 mai 2021) din 88 de centre care au elevi în clasa a IV-a au participat 60 de centre.

 Prezența: Limba maternă

Înscriși: 1197

Prezenți: 982

Procent prezență: 82,04%

Testele sunt elaborate de Centrul Național Pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale și trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării acestora este de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV.Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test.

Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

Modele de teste pentru EN, clasa a VI-a, au fost publicate de Ministerul Educației pentru anul 2021, pe site-ul http://subiecte.edu.ro/2021/evaluarenationala4/.

Lasati un comentariu