La 9 Mai 1877 Mihail Kogălniceanu proclama Independenţa de stat a României

• publicat la: 9 mai 2021
La 9 Mai 1877 Mihail Kogălniceanu proclama Independenţa de stat a României

9 mai 1877 – Ministrul de externe Mihail Kogălniceanu a declarat, în plenul Parlamentului, în numele guvernului, că România rupe legăturile cu Turcia si se declară independentă.

„În stare de rezbel cu legăturile rupte, ce suntem? Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare….Ce-am fost înainte de declararea rezbelului? Fost-am noi dependenți către turci? Fost-am noi provincie turcească? Avut-am noi pe sultan ca suzeran? Străinii au zis acestea; noi nu am zis-o niciodată. Așadar, domnilor deputați, nu am nici cea mai mică îndoială și frică de a declara în fața Reprezentanței Naționale că noi sîntem o națiune liberă și independentă” – Mihail Kogălniceanu (Discurs din 9 mai 1877 din fața Parlamentului României)

La data de 9 mai sărbătorim Ziua Independenţei de stat a României care îşi leagă numele de Mihail Kogălniceanu. Mihail Kogălniceanu a fost una dintre personalităţile dominante ale societăţii româneşti dintre anii 1840 -1890, implicat în toate evenimentele şi evoluţiile care au condus la modernizarea României până în pragul secolului al XX-lea.

Numele lui Mihail Kogălniceanu îl găsim în toate componentele istoriei româneşti din se­colul al XIX-lea – istoria politică, istoria literară, istoria presei, istoria învăţămân­tului, istoria teatrului şi  chiar în istoria culinară.

A colaborat cu revoluţionarii paşoptişti din Moldova şi Ţara Românească, până la princepele şi apoi regele Carol, fiind mereu activ și consecvent în pozițiile sale democratice, fapt care a generat și conflicte cu prietenii săi cei mai apropiați, cum ar fi: Vasile Alecsandri sau Alexandru Ioan Cuza.

S-a născut la 6 septembrie 1817, la Iaşi, într-o familie de boieri moldo­veni, ca fiu al vornicului Ilie Kogălni­ceanu şi al soţiei lui, Catinca, născută în Basarabia. A fost strănepotul lui Constantin Kogălniceanu ,cunoscut pentru faptul că a semnat în anul 1749 un document emis de Prințul Constantin Mavrocordat, prin care a fost desființată iobăgia în Moldova.

Mihail Kogălni­cea­nu era rudă prin alianţă şi cu Mihail Sturdza (domnitor al Moldovei între aprilie 1834 şi iunie 1849), deoarece nașa Marghioala Callimachi a fost căsătorită cu unul Sturza, devenind mama viitorului domnitor.

A fost educat la Mănăstirea „Trei Ierarhi” din Iași, înainte de a fi instruit și de către Gherman Vida, un călugăr care aparținea Școlii Ardelene și care era asociat cu Gheorghe Șincai.

Lasati un comentariu