Ordinea de Zi a ședinței Consiliului Județean Satu Mare

• publicat la: 25 mai 2021
Ordinea de Zi a ședinței Consiliului Județean Satu Mare

Vă supunem atenției Ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Satu Mare mai ales că lipsește această informare din partea celor 5 consilieri județeni careieni. Niciunul din consilierii careieni nu a luat atitudine față de situația degradantă a clădirii de pe strada Iuliu Maniu aflată în proprietatea CJ Satu Mare. Niciunul nu este  interesat de protejarea imobilelor simbol pentru Carei.

PROIECTUL ORDINII DE ZI COMUNICATE

al şedinţei ordinare din 26.05.2021, ora 12.00    

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) pe anul 2020 
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2021 
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al PALAT JUD SRL Satu Mare pe anul 2021 
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale PALAT JUD SRL Satu Mare pe anul 2020 
 3. 5.      PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea unor taxe și tarife practicate de Consiliul Județean      Satu Mare și instituțiile publice subordonate acestuia, în anul fiscal 2022 

 6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Satu Mare pentru anul 2021 

 1. 7.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Județean de Urgență Satu Mare pe anul 2021.
 1. 8.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare pe anul 2021
 1. 9.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș pe anul 2021.
 1. 10.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea și promovarea culturii tradiționale Satu Mare. 
 1. 11.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 194 B, pe traseul Dara-Dorolț, com. Dorolț, județul Satu Mare -Lot 4” 
 1. 12.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Județului Satu Mare în domeniul public al Comunei Dorolț a segmentului de drum din DJ 194B Dorolț -Atea, Tronson 1, în suprafață de 29.402 mp înscris în CF nr.102390 Dorolț, sub nr. cadastral 102390 
 1. 13.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare temporară către comuna Dorolț, pe durata realizării lucrărilor de infrastructură, a segmentului de drum DJ 194B Dorolț – Atea înscris în CF nr.102399, situat pe raza Comunei Dorolț și aflat în domeniul public al Județului Satu Mare 
 1. 14.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de colaborare din cadrul proiectului ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România  
 1. 15.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Creșterea transparenței, eticii și integrității în administrația publică din județul Satu Mare” și a cheltuielilor legate de proiect 
 1. 16.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului Județului Satu Mare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Luna Șes” să aprobe modificarea cuantumului cotizației anuale pentru anul 2021 
 1. 17.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare îmbunătățirii condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale ale Județului Satu Mare 

 

 1. 18.  DIVERSE

Lasati un comentariu