Se insistă pentru constituirea asociațiilor de locatari la Carei

• publicat la: 21 iunie 2021
Se insistă pentru constituirea asociațiilor de locatari la Carei

Primarul evazionist Kovacs insistă cu disperare pentru constituirea asociațiilor de locatari la Carei fără a face cunoscute însă și cerințele necesare, drepturile  și obligațiile locatarilor după constituirea acestora.

Dacă în cazul disconfortului acut creat careienilor de mirosurile pestilențiale Primăria Carei a apelat la serviciile  unor avocați și nu la Serviciul Juridic propriu, de această dată se oferă sprijin gratuit și consultanță în vederea înființării asociațiilor de proprietari la numărul de telefon 0261/861.654 – persoană de contact Pașca Dumitru.

Blocurile de locuințe pe care sunt montate antene beneficiază de avantaj financiar, de independență financiară chiar având în vedere sumele încasate de la proprietarii antenelor.

La blocurile cu 10 etaje din centrul orașului s-au achiziționat lifturi performante doar din sumele încasate de la societățile care au amplasat  antene de toate felurile pe acoperiș.

Tot ce trebuie să știi despre asociația de proprietari

Asociația de proprietari este întemeiată pentru organizarea și reprezentarea intereselor proprietarilor dintr-un condominium. Forma juridică are caracter non-profit, deci toate sumele care provin din venituri sunt folosite doar pentru a îmbunătăți sau a repara proprietățile comune.

În legislație se folosește termenul de condominium, prin care se înțelege proprietatea imobiliară alcătuită din apartamente sau din spații cu o altă destinație decât cea de proprietate individuală (adică spațiile comune).

O asociație de proprietari se constituie în mod ideal pe o scară sau pe o parte a clădirii. Este obligatorie înființarea uneia, pentru că este unica formă juridică de organizare acceptată prin care sunt conferite drepturile și obligațiile în fața oricărei instituții.

Legea nr. 196/2018 care se referă la funcționarea și administrarea condominiilor este cadrul legislativ în vigoare. După publicarea în Monitorul Oficial, vechea legislație aplicabilă, respectiv legea nr. 230/2007 dar și H.G. 1588/2007, nu mai sunt în vigoare.

Legea nr. 196/2018 reglementează două aspect juridice importante:

  1. Organizarea, înființarea și funcționarea asociațiilor de proprietari din condominii alcătuite din minim 3 unități private;
  2. Administrarea, folosirea și întreținerea imobilelor sau grupurilor de imobile care au spații cu altă destinație decât cea de locuință, care se află în proprietatea a minim 3 persoane juridice sau fizice.

Pentru ca asociația de proprietari să funcționeze transparent, sunt necesare mai multe formulare, pentru diverse situații comune, de exemplu:

  • Cererea de înscriere în asociația de proprietari – trebuie depusă și completată de toți proprietarii;
  • notificare restanțieri – este necesară pentru a aduce la cunoștința restanțierilor valoarea penalităților;
  • Cererea de scutire de plata a cheltuielilor – această cerere va fi depusă de persoanele care din diverse motive pot beneficia de scutiri, fie prin ordine legale fie prin motive personale cum ar fi părăsirea locuinței pentru o perioadă nedeterminată caz în care poți fi scutit de la plata anumitor taxe cum sunt cele de întreținere sau curățenie, pentru ca nu utilizezi aceste servicii;
  • Contestație calcul de întreținere – dacă simți că ți-a fost făcută o nedreptate și consideri că întreținerea costă prea mult, depune acest formular și administratorul este obligat să îți ofere toate informațiile;
  • Cerere de restituire a fondului de rulment – această cerere îți va fi utilă pentru revendicarea fondului de rulment plătit.

Fondurile asociației de proprietari

  1. Fondul de rulment

Fondul de rulment este prezent în activitățile asociațiilor de proprietari și este foarte important. Cu ajutorul acestuia funcționează de fapt asociația. Acest fond este legătura dintre prestatori si furnizori pentru serviciile de care asociația beneficiază și este necesar să fie acordată o mare atenție asupra modului în care este constituit. Dimensionarea sa se va face în așa fel încât să fie suficient pentru toate activitățile necesare, dar și pentru toate situațiile neprevăzute.

Fiecare proprietar primește o chitanță personalizată separată de cea pentru întreținere, iar fondul de rulment este obligatoriu conform legii. Este stabilit prin adunare generală și trebuie menționat faptul că din fondul de rulment nu se vor plăti reparații.

2. Fondul de reparații

Fondul de reparații reprezintă suma pe care fiecare locatar o va da pentru construcții sau diverse lucrări din proprietatea comună. Acest fond trebuie să fie utilizat într-o anumită perioadă. Vei depune sumele la asociație și nu le vei primi înapoi. Din acest fond nu se pot plăti facturile de la furnizori (încălzire, apa caldă și rece, energie electrică ș.a.).

Fondul de reparații este aprobat prin adunare generală și devine obligatoriu. Poate fi utilizat cu ajutorul adunării generale și conform cu bugetul de cheltuieli și venituri.

Daca ai întârziat să plătești fondul de reparații, există și penalizări impuse de asociație, aprobate prin adunare generală. După trei luni de neachitare a fondului de reparații și a penalizărilor, asociația poate să te dea în judecată.

3. Fonduri speciale pentru lucrări

Fondul special este reprezentat de veniturile pe care asociația le obține din activități economice și din alte tipuri de activități. Acest fond este folosit doar pentru a îmbunătăți confortul sau eficiența clădirii, pentru a întreține și repara proprietatea comună.

Aceste venituri sunt constituite din închirierea anumitor spații care se află în proprietate comună, instalarea reclamelor contra cost, precum și alte surse acceptate de lege. Ele devin surse proprii ale asociației pentru care aceasta nu va plăti impozit.

Sumele nu pot fi returnate proprietarilor și nu pot fi utilizate pentru fondul de reparații sau pentru plata facturilor de întreținere. Fondul se depune în contul aferent asociației și este utilizat cu acordul adunării generale.

Regulament de ordine interioară a asociației

Toate asociațiile de proprietari au obligația de a întocmi un regulament pentru bloc. Conform legii, acesta trebuie să fie respectat de toate persoanele care intră în condominium, și nu doar de chiriași sau de proprietari.

Regulamentul se aplică și celor găzduiți pentru o perioadă definită în apartamentele blocului, dar și pentru cei care doar trec din diverse motive prin bloc.

Acest regulament prevede orele de liniște, regulile cu privire la plata fondurilor necesare, programul de lucru, obligațiile în materie de curățenie și alte detalii importante. Nu vine cu o structură fixă, iar regulamentul este făcut cu acordul adunării generale.

Ulterior înființării regulamentului, acesta va fi adus la cunoștință tuturor proprietarilor și persoanelor din bloc și va fi afișat la avizier pentru a fi ușor de remarcat chiar si de vizitatori. Fiecare persoană trebuie să respecte toate prevederile.

Acest regulament nu poate fi abuziv si nu poate impune reguli care nu sunt în conformitate cu legea, care pot restricționa anumite persoane și pot atenta la libertate. Regulamentul nu va include mențiuni rasiste, discriminări religioase sau sexuale. Orice neregulă din acest regulament de ordine interioara trebuie să fie semnalată de proprietarul lezat sau de grupul de proprietari și dacă modificarea solicitată este pertinentă trebuie făcută. Altfel, persoana sau persoanele în cauză pot acționa în plan legal pentru remediere.

integral pe dascalescu.ro

 

Lasati un comentariu