Sesiune de recrutare pentru ofițeri ai Jandarmeriei Române. Condiții de înscriere

• publicat la: 29 iunie 2021
Sesiune de recrutare pentru ofițeri ai Jandarmeriei Române. Condiții de înscriere

O nouă sesiune de recrutare, a fost lansată pentru tinerii care doresc să devină ofițeri ai Jandarmeriei Române – cererile se pot depune până duminică 11 iulie 2021!

 Tinerii care își doresc să urmeze cursurile Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București au acum posibilitatea să se înscrie pentru unul dintre următoarele locuri scoase la concurs:

–           7 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliție,  pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă/specializare „Drept”, specialitatea „jandarmi”;

–           100 locuri cu taxă alocate personalului Ministerului Afacerilor Interne la Facultatea de Poliție,  pentru învăţământul la distanță (ID) – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă/specializare „Drept”;

–           60 locuri alocate la Facultatea de Poliție pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, specialitatea „jandarmi” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

  • 52 locuri alocate Jandarmeriei Române (2 locuri sunt alocate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială);
  • 2 locuri alocate SIE;
  • 1 loc alocat Comenduirii;
  • 5 locuri alocate SPP;

–           6 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, specialitatea „jandarmi”.

Data  limită  de  depunere  a  cererilor  de  înscriere este 11 iulie 2021, inclusiv, iar data  limită  de  depunere  a  dosarelor este data de 23 iulie 2021, inclusiv.

Candidații trebuie să fie absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat, să aibă cel mult 27 de ani împliniți în cursul acestui an și să îndeplinească condițiile și criteriile specifice de recrutare.

Tematica, bibliografia, precum și activitățile specifice înscrierii și a probei de verificare a cunoștințelor sunt stabilite și planificate prin regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială de internet a instituției de învățământ.

Evaluarea psihologică se realizează potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuții de recrutare (candidații vor fi anunțați din timp).

Proba eliminatorie de evaluare a performanțelor fizice se  susține  în  perioada 16 – 22.08.2021, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 25 – 26.08.2021 la  Centrul zonal de selecție organizat la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră ,,Avram Iancu,, Oradea.

Repartizarea și planificarea pentru susținerea probelor amintite mai sus, se realizează de către  Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” și sunt aduse la cunoștința candidaților în timp util, prin postarea pe site-ul instituției  de  învățământ.

Examinarea medicală se realizează în ordine descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 31.08 – 19.09.2021, cu trimitere de la unitatea de recrutare.

Date suplimentare, se pot obține la  sediul  Inspectoratului  de  Jandarmi  Județean  Satu Mare – Serviciul Resurse Umane – tel. 0261769760, int. 24535 sau 24536 sau pe site-ul instituţiei: www.jandarmeriasatumare.ro/carieră/admiteri.

Anexele se pot descărca  și pot fi depuse  pe site-ul I.J.J. Satu Mare – secțiunea admitere sau se ridică de la Serviciul Resurse Umane al I.J.J. Satu Mare) – si se transmite exclusiv online la  adresa:  resurseumane@jandarmeriasatumare.ro;

Lasati un comentariu