Situația controalelor și sancțiunilor aplicate de ITM Satu Mare în luna mai

• publicat la: 13 iunie 2021
Situația controalelor și sancțiunilor aplicate de ITM Satu Mare în luna mai

In cursul lunii mai 2021, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 77 de controale, din care 99 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 78 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 214 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 274 măsuri pentru înlăturarea acestora.

 Încă nicio informație despre accidentul de muncă mortal de la Carei din data de 6 noiembrie 2020.

I.  Control Relații de muncă

Cu ocazia celor 99 controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna mai 2021 s-au aplicat în total 56 sancţiuni contravenţionale, din care 15 amenzi în valoare totală de 167.800 lei și 41 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 116 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 29 sancțiuni (7 amenzi în valoare totală de 175.500 lei și 22 avertismente), din care 8 sancțiuni pentru folosirea muncii nedeclarate (amenzi în valoare totală de 160.000 lei) .

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 14 sancțiuni  (3 amenzi însumând 2.300 lei și 11 avertismente) și s-au dispus 16 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

Subliniem cu această ocazie importanța respectării prevederilor H.G. nr. 905/2017,  nu doar pentru a evita sancțiunile contravenționale prevăzute la art. 8 cât și pentru evitarea altor consecințe neplăcute ale superficialității în completarea REVISAL-ului, reamintind angajatorilor și persoanelor desemnate să completeze și să transmită registrul general de evidență a salariaților că nerespectarea  acestor prevederi pot avea și alte efecte negative atât pentru angajatori (cu ocazia solicitării unor avize și/sau subvenții) cât și asupra salariaților (cu ocazia  căutării unui nou loc de muncă și/sau cu ocazia solicitării unor prestații sociale) .

  1. II.  Control securitate și sănătate în muncă

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 78 de controale în cursul lunii mai 2021, fiind constatate 158 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 158 sancțiuni contravenționale (6 amenzi în valoare totală de 25.000 lei și 152 avertismente). Au fost dispuse 158 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În cursul lunii mai au fost comunicate (de către angajatori) 8 evenimente (cercetate conform legii de către angajatori, dosarele de cercetare urmând a fi avizate de către I.T.M.).

            III.Evidența muncii

În cursul lunii mai 2021 au fost eliberate 30 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 6108 certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii . Au fost eliberate în cursul lunii mai  19 carnete de muncă rămase neridicate de către titularii acestora.

IV.Soluționarea petițiilor și solicitărilor de informații de interes public

În cursul lunii mai 2021 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 25 de petiții din care 23 sesizări de la persoane fizice precum și 73 solicitări de informații (în scris) comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.  Aproape 50% dintre petiții și solicitările de informații au fost adresate prin poșta electronică (e-mail) sau prin intermediul portalului extern (formularul electronic).  Reamintim persoanelor care doresc să adreseze sesizări sau reclamații (îndeosebi cu ajutorul internetului) faptul că potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,  petițiile anonime (sau cele în care nu sunt menționate datele de identificare ale petenților) nu se iau în considerare și se clasează.

Recomandăm din nou atât angajatorilor și salariaților cât și altor persoane fizice sau juridice interesate, să acceseze și să consulte pe site-ul nostru (www.itmsatumare.ro) informații utile (Ghid privind desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu și/sau telemuncă,  Ghidul lucrătorului român în statele membre U.E., Registrul cu agenții de plasare a forței de muncă în străinătate înregistrați la I.T.M. Satu Mare,  ș.a.), precum și instrucțiunile privind utilizarea aplicației informatice REVISAL (descărcarea și instalarea celei mai noi versiuni – 6.0.8. – a aplicației  REVISAL).  

 

Lasati un comentariu