Stimulente pentru angajarea elevilor și studenților pe perioada vacanței

• publicat la: 29 iunie 2021
Stimulente pentru angajarea elevilor și studenților pe perioada vacanței

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare reamintește angajatorilor că pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, pentru fiecare elev și student încadrat în muncă.

Angajarea elevilor și studenților se poate realiza pe perioada vacanțelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maxim 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contractul individual de muncă.

Diferența dintre stimulentul lunar acordat și salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.

Beneficiază de stimulentul financiar lunar, angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți în baza:

  • unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanței, încheiat în condițiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parțial;
  • unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței.

În cazul tinerilor în vâstră de până la 18 ani.contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie șă încheie o convenție cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților.

Nu beneficiază de stimulent financiar :

  • angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți anterior datei de începere a vacanței stabilite potrivit legii, pentru elevii și studenții respectivi;
  • angajatorii care au beneficiat, pentru eleli și studenții respectivi, de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioadă de 60 de zile  lucrătoare în cursul anului calendaristic.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul agenției,strada Ion Ghica nr.36, telefon 0261/770237 și e-mail:ajofm.sm@anofm.gov.ro sau la punctele de lucru aparținătoare agenției din localitățile Carei, Tășnad, Negrești Oaș, Ardud și Turț.

Lasati un comentariu