Actele necesare pentru urmașii refugiaților și expulzaților din 1940 care doresc indemnizații potrivit Legii 154/2021

• publicat la: 20 July 2021
Actele necesare pentru urmașii refugiaților și expulzaților din 1940 care doresc indemnizații potrivit Legii 154/2021

Având în vedere numărul crescut al persoanelor care solicită prestații în baza Legii 154/2021, conducerea Asociației românilor expulzați și refugiați filiala Carei, face următoarele precizări:

Legea 154/2021 nu prevede un termen definit pentru depunerea dosarelor. 

Acestea se pot depune până la sfârșitul anului. Plata indemnizației se va efectua începând cu data de 01.01.2022 pentru cei care depun dosarele până la data de 31.12.2021.

Persoanele îndreptățite trebuie să depună o cerere la Casa Județenă de pensii din județul unde au domiciliul.

Dosarul trebuie să conțină toate documentele necesare și anume:

1. Hotărârea Comisiei pentru aplicarea Legii 189/2000 emisă pe numele părintelui decedat. Pentru cei care nu mai au originalul și au fost membrii ai Asociației refugiaților  și expulzaților din 1940, se poate obține  o copie de la arhivele județene.

2. În cazul în care decesul părinților a survenit anterior intrării în vigoare a legii 189/2000, se vor prezenta documente oficiale din care să rezulte persecuția din motive etnice precum și perioada în care a fost persecutată persoana în cauză (aceste documente pot fi eliberate de autoritățile competente- Arhivele Naționale ale României – Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale – având sediul  în București, str. Leaota nr.2A, sector 6, telefon: 021/313 92 95, 021/3144331, email:relatiicupublicul@arhivelenationale.ro sau de la primăria localității unde a fost refugiată în perioada 1940-1945.

3. certificat deces părinte persecutat

4. certificat de naștere urmaș, certificat căsătorie urmaș – după caz

5. carte de identitate urmaș

6. cerere tip completată lizibil, cu majuscule

Cei care nu dispun de acces la internet sau la un calculator pot beneficia de Cerere Tip la sediul filialei careiene.

În cazul persoanelor care vor depune dosarul după data de 01.01.2022, îndemnizațiile vor fi acordate și plătite începând cu prima zi a lunii următoare depunerii cererii.

ing.Daniela Ciută,

președinte filiala Carei a Asociației refugiaților  și expulzaților din 1940

Lasati un comentariu