Dezastru în învățământul sătmărean. Rata de promovare la Titularizare e de 35,96%

• publicat la: 28 iulie 2021
Dezastru în învățământul sătmărean. Rata de promovare la Titularizare e de 35,96%

Cele mai dezastruoase rezultate ale cadrelor didactice sătmărene la titularizare! Unul din trei profesori a obținut  notă de promovare la Titularizare.

Inspectoratul Școlar Satu Mare comunică rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2021 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate la data de 27 iulie, ora 10:00, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro.

  • Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 35,96 %, în scădere față de rezultatele consemnate în anul 2020, și anume 52,95 %.
  • Procentul notelor între 5 și 6.99 este de 42,36 %, în creștere comparativ cu anul trecut (32,23%).
  • Din promoția curentă 33,33 % dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte) – (58,38% în 2020, 46,79% în 2019, 46,83% în 2018, respectiv 43,07% în 2017).
  • 1 candidat a obținut nota 10, iar 145 candidați au obținut note între 7 și 9,99.
  • La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 434 candidați din totalul de 514 de candidați înscriși.
  • În centrele de evaluare au fost notate 406 de lucrări, întrucât 28 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei. Niciun candidat nu a fost eliminat, nicio lucrare nu a fost anulată din motive legate de nerespectarea metodologiei

Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează în data de 3 august la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august.

Lasati un comentariu