Doi profesori de nota 10 la Definitivat în județul Satu Mare

• publicat la: 22 iulie 2021
Doi profesori de nota 10 la Definitivat în județul Satu Mare
Procentul de promovare din sesiunea 2021 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este 62,8 %, în creștere cu 6,2 %, comparativ cu anul trecut (56,6 %).
Rezultatele obținute de candidați au fost publicate miercuri, 21 iulie, ora 10:00, de către Ministerul Educației, pe site-ul dedicat http://definitivat.edu.ro/
Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 76 de candidați cu medii între 8 și 10.
Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.
La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 121 de candidați (93,07 %). Dintre aceștia, 5 candidați s-au retras. Nu au fost lucrări anulate în centrele de evaluare.
Astfel, din totalul celor 121 de candidaţi cu lucrări evaluate, 46 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 – 10. Dintre aceștia, 2  candidaţi au fost notați cu 10, iar 3 candidați au primit note între 9,50 și 9.99. De asemenea, 63 de candidați au avut note între 5 și 7,99. Cu note sub 5 au încheiat proba 12 candidați.
Cei doi profesori notați cu 10 sunt Deak Istvan din Carei, profesor de religie greco-catolică și Bogya Fischer Csilla de la Centrul de educație incluzivă Satu Mare.
Conform calendarului aprobat, contestațiile se depun la centrul de examen, până azi 22 iulie ora 12:00.
Rezultatele finale vor fi publicate în centrul de examen și pe http://definitivat.edu.ro/, în data de 28 iulie.
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național.
Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Lasati un comentariu