ITM Satu Mare a efectuat 155 de controale în luna iunie. Nicio informație încă despre accidentul mortal de muncă din 6 noiembrie de la Carei

• publicat la: 7 iulie 2021
ITM Satu Mare a efectuat 155 de controale  în luna iunie. Nicio informație încă despre accidentul mortal de muncă din 6 noiembrie de la Carei

In cursul lunii iunie 2021, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 155 controale, din care 80 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 75 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 214 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 234 măsuri pentru înlăturarea acestora.

Din cele 80 de firme controlate în domeniul RM în luna iunie a.c., 5  erau din zona Carei (3 din municipiul Carei si 2 din comune învecinate), si 6 din zona Tășnad (3 din Tășnad si 3 din localități învecinate).
Dintre angajatorii sancționați, 4 sunt din zona Carei (2 din municipiul Carei si 2 din localități învecinate), si 2 din Tășnad.
Dintre firmele controlate pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile OUG nr. 99/2000, 3 erau din zona Carei.

I.  Control Relații de muncă

Cu ocazia celor 80 controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna iunie 2021 s-au aplicat în total 61 sancţiuni contravenţionale, din care 20 amenzi în valoare totală de 220.900 lei și 41 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 114 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 35 sancțiuni (15 amenzi în valoare totală de 218.000 lei și 22 avertismente), din care 9 sancțiuni pentru folosirea muncii nedeclarate (amenzi în valoare totală de 200.000 lei) .

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 21 sancțiuni  (4 amenzi însumând 2.600 lei și 17 avertismente) și s-au dispus 30 de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

  1. II.  Control securitate și sănătate în muncă

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 75 de controale în cursul lunii iunie 2021, fiind constatate 120 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 120 sancțiuni contravenționale (12 amenzi în valoare totală de 49.000 lei și 108 avertismente). Au fost dispuse 120 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

Având în vedere faptul că în 6 zile din ultima decadă a lunii luna iunie  a fost depășit pragul critic al indicelui de confort temperatura-umezeala (ITU) potrivit notificărilor primite de la Centrul Metereologic Regional Transilvania Nord, pentru verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile O.U.G. nr. 99/2000 privind măsurile pentru asigurarea protecţiei persoanelor încadrate în muncă în perioadele cu temperaturi extreme au fost efectuate în perioada menționată controale la 26 angajatori având la data controlului 1239 salariați. Majoritatea angajatorilor controlați au adoptat măsuri  pentru protecția lucrătorilor (fiind înregistrate în checklist în total 73 măsuri adoptate  la cei 26 angajatori controlați) însă au fost constatate și deficiențe la 5 angajatori (neasigurarea controlului medical la termenul scadent, neasigurarea sortimentelor de EIP necesare pentru perioada cu temperaturi extreme ridicate, neasigurarea apei minerale (doar apă potabilă și/sau de la dozator).

În cursul lunii iunie au fost comunicate (de către angajatori) 6 evenimente (cercetate conform legii de către angajatori, dosarele de cercetare urmând a fi avizate de către I.T.M.).

            III.Evidența muncii

În cursul lunii iunie 2021 au fost eliberate 27 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 6587 certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii . Au fost eliberate în cursul lunii iunie  13 carnete de muncă rămase neridicate de către titularii acestora.

IV.Soluționarea petițiilor și solicitărilor de informații de interes public

În cursul lunii iunie 2021 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 26 de petiții din care 18 sesizări de la persoane fizice și 8 de la persoane juridice, precum și 57 solicitări de informații (în scris) comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.  Aproape 50% dintre petiții și solicitările de informații au fost adresate prin poșta electronică (e-iuniel) sau prin intermediul portalului extern (formularul electronic).  Reamintim persoanelor care doresc să adreseze sesizări sau reclamații (îndeosebi cu ajutorul internetului) faptul că potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,  petițiile anonime (sau cele în care nu sunt menționate datele de identificare ale petenților) nu se iau în considerare și se clasează.

Recomandăm din nou atât angajatorilor și salariaților cât și altor persoane fizice sau juridice interesate, să acceseze și să consulte pe site-ul nostru (www.itmsatumare.ro) informații utile (Ghid privind desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu și/sau telemuncă,  Ghidul lucrătorului român în statele membre U.E., Registrul cu agenții de plasare a forței de muncă în străinătate înregistrați la I.T.M. Satu Mare,  ș.a.), precum și instrucțiunile privind utilizarea aplicației informatice REVISAL (descărcarea și instalarea celei iunie noi versiuni – 6.0.8. – a aplicației  REVISAL).

6 noiembrie 2020 Carei.

Lasati un comentariu