Rezervist voluntar în Armata României. Înscrieri

• publicat la: 20 iulie 2021
Rezervist voluntar în Armata României. Înscrieri
.
Din 12 iulie au  început recrutările pentru 775 de locuri de rezervist voluntar – maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi.
• Cetăţenii interesaţi de îndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României, trebuie să contacteze Centrul Militar Judeţean Satu Mare, str. Petofi Sandor nr. 47,  în vederea obţinerii tuturor informaţiilor necesare.
• Se pot înscrie cetăţeni cu sau fără pregătire militară.
• La prezentarea la centrul militar, cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere și vor prezenta următoarele documente:
– actul de identitate, în original şi în copie;
– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii;
– acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie;
– permisul de conducere valabil, eliberat de către autoritățile române, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;
– livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.
Vă reamintim că în acest an au intrat în vigoare o serie de măsuri, dintre care cele mai semnificative sunt:
– creșterea cuantumului remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30 % din solda de funcţie, la care se adăugă solda gradului deţinut;
– creșterea cuantumului indemnizației de instalare, prin adăugarea la solda de funcţie, a gradațiilor și a soldei de comandă, pe lângă solda de grad;
– eliminarea obligației privind restituirea cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situația nesemnării / nefinalizării contractului;
– eliminarea limitărilor privind plecarea rezerviștilor voluntari în străinătate;
– crearea posibilității repartizării în funcție, fără a mai susține probele de selecție, a rezerviștilor proveniți din cadre militare în activitate și soldați/gradați profesioniști, în primul an de la trecerea în rezervă.
Pentru orice informație suplimentară pe durata procesului de recrutare și selecție, personalul recrutor vă stă la dispoziție și poate fi contactat pe timpul programului de lucru cu publicul în zilele de luni, miercuri, joi, vineri între orele 08.30-16.30 și marți între orele 10.30-18.30 la Biroul informare-recrutare, la numerele de telefon 0261/717123 sau 0261/716513 sau prin email la adresele recrutare_satumare@mapn.ro, cmjsatumare@yahoo.com sau 02549@mapn.ro

Lasati un comentariu