Subvenții pentru cei care angajează tineri NEETs. Condiții

• publicat la: 8 iulie 2021
Subvenții pentru cei care angajează tineri NEETs. Condiții

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  în colaborare cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare implementează pe o perioada de 36 de luni proiectul ”Activare și mobilitate tineri NEETs ,” cofinanțat din Fondul Social European.

Obiectivul este integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor NEETs care nu au loc de muncă, nu sunt cuprinși într-o formă de educație și nu urmează cursuri de formare profesională, precum și la reducerea reticenței angajatorilor de a angaja tineri fără experiență în muncă.

ANOFM acordă,prin intermediul agențiilor județene, cu respectarea prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor sociale pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, subvenții angajatorilor care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, tineri NEETs, iar pe de altă parte acordă acestor tineri prime pentru a stimula încadrarea în muncă sau mobilitatea, după cum urmează:

  1. Subvenții pentru o perioadă de 12 luni pentru angajatorii care încadrează pe perioadă nedeterminată:
  • tineri NEETs absolvenți ai unor instituții de învățământ;
  • tineri NEETs unici susținători al familiei monoparentale;
  • tineri NEETs;
  • tineri NEETs aflați în șomaj de mai mult de 6 luni, conform prevederilor legale, denumiți șomeri de lungă durată;
  1. Subvenții pentru  o perioadă de 18 luni pentru angajatorii care încadrează pe o perioadă nedeterminată:
  • tineri NEETs  cu handicap;
  1. Prime de activare pentru tineri NEETs, înregistrați la AJOFM Satu Mare de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni;
  2. Prime de încadrare pentru tineri NEETs, înregistrați la AJOFM, care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul;
  3. Prime de instalare pentru tineri NEETs, înregistrați la AJOFM, care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința  și , ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate.

 

Lasati un comentariu