Casa Județeană de Pensii Satu Mare face angajări. 16 posturi vacante

• publicat la: 26 august 2021
Casa Județeană de Pensii Satu Mare face angajări. 16 posturi vacante

Având în vedere volumul de muncă pe care îl presupune acţiunea de evaluare în vederea recalculării  pensiilor în sistemul public de pensii care nu se poate realiza doar cu personalul existent al instituției deja supraîncărcat, directorul Casei Județene de Pensii, domnul Cristian Soponoș  anunță începerea procesului de selecție a  personalului suplimentar care va lucra la Casa Județeană de Pensii Satu Mare.

,,Astfel, instituția noastră a primit aprobare pentru angajarea pe perioadă determinată a 16 persoane astfel:  13 persoane pe posturi de execuție contractuale cu studii superioare, de consilieri și 3 persoane pe  posturi contractuale cu studii medii, de referenți.” a declarat directorul intitutiei.

Proba scrisă a concursului va avea loc LUNI 06.09.2021 ora 10:00, la sediul Casei Județene de Pensii Satu Mare ( str.Vasile Lucaciu nr.4 – 6, Satu Mare), iar termenul de depunere al dosarelor  este 30.08.2021 până la ora 16:30, la sediul institutiei la  Compartiment Resurse Umane.

Atenționăm doritorii că aceste posturi sunt pe perioadă determinată și anume pentru perioada 20.09.2021 – 31.12.2022.

Condiţiile specifice necesare pentru a putea participa la concurs sunt:   

  • pentru posturile de studii superioare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe economice, științe inginerești, științe juridice, administrative; precum și în domeniul de licență: matematică, fizică sau informatică
  • pentru posturile de studii medii sunt necesare studii liceale finalizate cu diplomă de Bacalaureat.

Precizăm faptul că, nu este necesar ca persoanele să aibă vechime nici pentru posturile cu studii superioare nici pentru posturile cu studii medii.    

 Condițiile generale se referă la existența cetățeniei române sau a  altor state membre ale Uniunii Europene, cunoaşterea limbii române, starea de sănătate corespunzătoare, vârsta minimă reglementată de lege, lipsa condamnărilor pentru săvârşirea unei infracţiuni și alte condiții generale precizate pe site-ul instituției www.cjpsm.ro

    Concursul va avea trei probe: selecția dosarelor(probă eliminatorie), proba scrisă și  interviul.

                 În cadrul probei de interviu se vor verifica obligatoriu cunoștințele de operare PC.

Vor  face obiectul evaluării și următoarele competențe: capacitate de lucru în echipă; orientare spre rezultate şi atingerea obiectivelor în termenele prevăzute; capacitate de analiză şi sinteză;

capacitate organizatorică şi administrativă; capacitatea de utilizare a documentelor.

Contestațiile se pot depune în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor la sediul și pe site-ul instituției. Rezultatele finale se vor afișa la trei zile lucrătoare  de la ultima probă de concurs.

Bibliografia, tematica de concurs și informații suplimentare referitoare la probele de concurs, precum și actele necesare pentru dosarul de concurs sunt precizate pe site-ul instituției: www.cjpsm.ro și la sediul Casei Județene de Pensii.

Lasati un comentariu