Concurs pentru posturile de directori din județul Satu Mare. Împărțirea pe criterii etnice

• publicat la: 15 septembrie 2021
Concurs pentru posturile de directori din județul Satu Mare. Împărțirea pe criterii etnice


În baza prevederilor Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul de Ministru nr. 4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare, INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SATU MARE organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ din județul Satu Mare. Înscrierile au loc în perioada 15-26 septembrie 2021. Proba scrisă va avea loc în data de 15 octombrie 2021.

Anexa cu listele școlilor și posturile de directori

În municipiul Carei, unde nu s-au aprobat pentru acest an școlar clase de meserii cu predare în limba română pentru vânzător comercial și ospătar, posturile de director
de la Liceul Teoretic și Liceul Tehnologic Simion Bărnuțiu se dau din start minorităților?! La fel și în cazul Grădiniței cu program prelungit nr.1. Adică orice minoritar este de preferat unui român competent?

Doar că legislația invocată, OME nr. 4597 /06.08. 2021  și art.24 cu modificările și completările ulterioare prin Ordin ME nr. 5195/ 03.09.2021, în conformitate cu art.45 alin. (8), (9) şi art. 97 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr.1 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare, e pentru unitățile de învățământ cu predare integrală în limba minorităților. Că tot se plâng că nu au drepturi în România.

OME nr. 4597 /06.08. 2021

(5) În cazul unităților de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul are obligația cunoașterii limbii respective, dovedită cu documente justificative cum ar fi: specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităților, certificat de competențe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie.

(6) În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, unul dintre directori are obligația cunoașterii limbii respective, dovedite cu documentele justificative menționate la alineatul (5).

(7) În situațiile de la alineatele (5) și (6), comisia de organizare a concursului identifică funcțiile de conducere vacante din unitățile de învățământ care necesită respectarea condiției ca unul dintre directori să cunoască limba minorității și afișează această listă la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar, menționând că pentru funcțiile respective candidații trebuie să îndeplinească această cerință.(8) În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care este normată doar funcția de director, nu se aplică prevederile alin. (5) și (6). În cazul în care o astfel de funcție este ocupată prin concurs de un cadru didactic care nu cunoaște limba minorității respective, acesta are obligația de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la secția cu predare în limba minorității naționale în consiliul de administrație al unității de învățământ.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/245592

La articolul 24, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Numirea în funcțiile de director și de director adjunct, în cazul unităților de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale și al celor cu secții de predare în limbile minorităților naționale în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, se face cu avizul scris și motivat al organizației care reprezintă minoritatea respectivă în Parlamentul României sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, cu consultarea Grupului parlamentar al minorităților naționale, emis în vederea numirii și comunicat conform anexei nr. 8.(3) Numirea în funcțiile de director și de director adjunct, în cazul seminarelor și liceelor teologice, se face după obținerea avizului scris și motivat al cultului respectiv, emis în vederea numirii și comunicat conform anexei nr. 8.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu