În atenția persoanelor cu handicap

• publicat la: 21 septembrie 2021
În atenția persoanelor cu handicap

Apariția OUG 94 din 30 august 2021 face referire la  <LLNK 12010   263 12 2m2  58 12>articolul 58 din Legea 263/2010 și ca urmare,  anunțăm persoanele cu handicap că, la îndeplinirea condițiilor din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,  pot să solicite pensie și fără a fi necesar ca aparitia handicapului să fi intervenit înaintea dobândirii calității  de asigurat.

Reamintim faptul că, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap, beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare şi a stagiilor complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 5 din Legea 263/2010, după cum urmează:

a) cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap grav, dacă au realizat, în condiţii de handicap grav, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;

b) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţii de handicap accentuat, cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare;

c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiţii de handicap mediu, stagiul complet de cotizare.

Beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare și a stagiului de cotizare toate persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap, indiferent de momentul dobândirii calității de asigurat, la verificarea îndeplinirii condiției realizate de stagiu complet de cotizare, fiind luate în calcul doar stagiile de cotizare realizate după dobândirea handicapului nu și cele realizate anterior acestei date.

Precizăm faptul că, certificatul de încadrare în gradul de handicap necesar pentru înscrierea la pensie de limită de vârstă conform articolului 58 din Legea 263/2010, trebuie să conțină obligatoriu  toate elementele prevăzute de articolul 43 alin.2 din HG 257/2011 respectiv: data dobândirii handicapului; gradul de handicap, mențiunea că persoana este nerevizuibilă, mențiunea că certificatul a fost emis pentru aplicarea articolului 58 din Legea 263/2010.

Lasati un comentariu