Sinteza activității de control a ITM în luna august 2021. Cinci firme verificate în zona Carei

• publicat la: 9 septembrie 2021
Sinteza activității de control a ITM în luna august 2021. Cinci firme verificate în zona Carei

In cursul lunii august 2021, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 125 controale, din care 59 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 66 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 154 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 221 măsuri pentru înlăturarea acestora.

Un număr de 5  firme controlate sunt din zona Carei ( una din municipiu si 4 din localități  învecinate).

I.  Control Relații de muncă

Cu ocazia celor 59 controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna august 2021 s-au aplicat în total 47 sancţiuni contravenţionale, din care 6 amenzi în valoare totală de 27.600 lei și 41 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 110 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 30 sancțiuni (3 amenzi în valoare totală de 26.000 lei și 13 avertismente). Pentru primirea la muncă a unei persoane fără forme legale de angajare a fost samcționat un angajator cu amenda (20000 lei), iar petru încălcarea obligației de a înmâna salariatului un exemplar al contractului individual de  muncă și obligației de a păstra la locul de muncă (punctul de lucru) o copie a contractului au fost sancționați cu avertisment 3 angajatori .

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 17 sancțiuni  (3 amenzi însumând 1.600 lei și 14 avertismente) și s-au dispus 27 de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

  1. II.  Control securitate și sănătate în muncă

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 66 de controale în cursul lunii august 2021, fiind constatate 109 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 109 sancțiuni contravenționale (7 amenzi în valoare totală de 38.000 lei și 102 avertismente). Au fost dispuse 111 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În cursul lunii august au fost comunicate (de către angajatori) 9 evenimente (cercetate conform legii de către angajatori, dosarele de cercetare urmând a fi avizate de către I.T.M.).

III. Campanii Naționale

În cursul lunii august 2021 Inspecția Muncii a inițiat acțiuni de informare a angajatorilor privind consecințele folosirii muncii nedeclarate, urmate, în perioada august – decembrie a.c.,  de acțiuni de control (inopinat) în cadrul Campaniei Naționale pentru depistarea și combaterea muncii nedeclarate în domeniile:

-Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cod CAEN 107,

-Întreținerea și repararea autovehiculelor – cod CAEN 4520,

-Construcții – coduri  CAEN 41,42,43 ,

-Notariate și birouri avocatură – cod CAEN 691,

-Arhitectură –cod CAEN 7111.

IV.Evidența muncii

În cursul lunii august 2021 au fost eliberate 40 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 5486 certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii . Au fost eliberate în cursul lunii august  11 carnete de muncă rămase neridicate de către titularii acestora.

Subliniem din nou importanța respectării prevederilor H.G. nr. 905/2017,  nu doar pentru a evita sancțiunile contravenționale prevăzute la art. 8 din actul normativ menționat, dar și pentru evitarea altor consecințe neplăcute ale nerespectării prevederilor legale. Astfel, din cauza nerespectării acestor prevederi și uneori a  superficialității în completarea REVISAL-ului, vor avea probleme  atât angajatorii (cu ocazia solicitării unor avize și/sau subvenții) cât și salariații (cu ocazia  căutării unui nou loc de muncă și/sau cu ocazia solicitării unor prestații sociale) .

V.Soluționarea petițiilor și solicitărilor de informații de interes public

În cursul lunii august 2021 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 43 de petiții din care 32 sesizări de la persoane fizice și 11 de la persoane juridice, precum și 45 solicitări de informații (în scris) comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.  Aproape 50% dintre petiții și solicitările de informații au fost adresate prin poșta electronică (e-august) sau prin intermediul portalului extern (formularul electronic). Reamintim persoanelor care doresc să adreseze sesizări sau reclamații (îndeosebi cu ajutorul internetului) faptul că potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,  petițiile anonime (sau cele în care nu sunt menționate datele de identificare ale petenților) nu se iau în considerare și se clasează.

 

 

Lasati un comentariu