Bani de la Guvern pentru Teatrul de Nord și Filarmonica Dinu Lipatti

• publicat la: 6 octombrie 2021
Bani de la Guvern pentru Teatrul de Nord și Filarmonica Dinu Lipatti

Pe agenda Guvernului României s-a aflat azi și un proiect privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzută la art. 6 alin.(1) lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administraţiei publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici.

Din sumele încasate până la data de 31 august 2021, aferente cotei prevăzute la art.6 alin.(1) lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă repartizarea sumei de 133.960 mii lei și alocarea acesteia bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale.

Județului Satu Mare i s-au alocat 2.779 mii lei repartizați Filarmonicii Dinu Lipatti, 890 mii lei, și Teatrului de Nord, 1.889 mii lei.

Sumele repartizate se utilizează exclusiv pentru finanțarea instituțiilor publice menționate.

Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării prezentei hotărâri, virează sumele prevăzute  în contul distinct de venituri ale bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale.

Cea mai mare sumă a fost alocată județului Cluj, 12.167 mii lei lei urmat de județul Timiș cu 10.906 mii lei iar cea mai mică a revenit județului Vrancea, 85.000 lei. Județul Bistrița a primit 290 mii lei iar județul Giurgiu 536 mii lei.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu