Controale ale ITM la 9 societăți din Carei și 4 din Tășnad

• publicat la: 7 octombrie 2021
Controale ale ITM la 9 societăți din Carei și 4 din Tășnad

In cursul lunii septembrie 2021, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 154 controale, din care 88 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 66 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 154 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 195 măsuri pentru înlăturarea acestora.

 Dintre firmele controlate în luna septembrie, 9 firme (angajatori) sunt din municipiul Carei si 4 din comune învecinate (zona Carei),  iar 4 firme (angajatori) din orasul Tășnad.

I.  Control Relații de muncă

Cu ocazia celor 88 controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna septembrie 2021 s-au aplicat în total 38 sancţiuni contravenţionale, din care 10 amenzi în valoare totală de 92.100 lei și 28 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 89 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Având în vedere Planul de măsuri realizat de Inspecția Muncii în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale în vederea reducerii incidenței muncii nedeclarate și subdeclarate, în cursul lunii septembrie au fost organizate Campanii (acțiuni) de control  la angajatorii din domeniile de activitate Construcții (cod CAEN 41, 42, 43), Fabricarea produselor de brutărie și produselor făinoase (cod CAEN 107), Protecție și gardă (cod CAEN 801), Întreținerea și repararea autovehiculelor (cod CAEN 4520). Cu ocazia celor 68 de controale efectuate în cadrul acestor campanii au fost identificați 3 angajatori folosind munca nedeclarată, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în sumă totală de 80.000 lei, din care 40.000 lei pentru primirea la muncă a unor persoane fără contract individual de muncă încheiat anterior începerii activității și respectiv 40.000 lei pentru primirea la muncă a  unor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității.

Pentru încălcarea altor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 24 sancțiuni (19 amenzi în valoare totală de 10.800 lei și 5 avertismente).

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 6 sancțiuni  (2 amenzi însumând 1.300 lei și 4 avertismente) și s-au dispus 14 de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

  1. II.  Control securitate și sănătate în muncă

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 66 de controale în cursul lunii septembrie 2021, fiind constatate 106 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 106 sancțiuni contravenționale (3 amenzi în valoare totală de 3.000 lei și 103 avertismente). Au fost dispuse 106 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În cursul lunii septembrie au fost comunicate (de către angajatori) 10 evenimente (cercetate conform legii de către angajatori, dosarele de cercetare urmând a fi avizate de către I.T.M.).

III.Evidența muncii

În cursul lunii septembrie 2021 au fost eliberate 27 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 5540 certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii . Au fost eliberate în cursul lunii septembrie  15 carnete de muncă rămase neridicate de către titularii acestora.

IV.Soluționarea petițiilor și solicitărilor de informații de interes public

În cursul lunii septembrie 2021 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 29 de petiții din care 14 sesizări  și 4 cereri de la persoane fizice și 11 de la persoane juridice, precum și 55 solicitări de informații (în scris) comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.  Aproape 50% dintre petiții și solicitările de informații au fost adresate prin poșta electronică (e-mail) sau prin intermediul portalului extern (formularul electronic accesibil pe site-ul nostru – www.itmsatumare.ro).

Informăm cu această ocazie că recent a fost publicată în Monitorul  Oficial al României Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 117/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii.  Principalele modificări  se referă de definirea și sancționarea ”muncii subdeclarate” sau așa-numitei  ”munca la gri”, majorarea cuantumului amenzii pentru primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial,  și sancționarea încălcării de către angajator a obligației prevăzute la art. 166 alin.(1) privind plata salariului cu mai mult de o lună de la data scadentă conform contractului individual de muncă.

 

Lasati un comentariu