Ajutoare de urgență pentru victimele exploziei de la Băbeni

• publicat la: 23 noiembrie 2021
Ajutoare de urgență pentru victimele exploziei de la Băbeni

4 oameni au murit, după ce o mină antipersonal a explodat, joi, la uzina de armament Băbeni, județul Vâlcea. Alte 3 persoane au fost transportate la spital, conștiente, cu multimple traumatisme, potrivit Realitatea Plus.  Având în vedere numărul persoanelor implicate, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Interventie, care presupune suplimentarea  resurselor medicale la fața locului.

În temeiul prevederilor art.108 din Constituția României, republicată și ale art.271 alin.(1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre :

Art. 1 – Pentru sprijinirea familiilor aparținătoare victimelor exploziei produse la Uzina Mecanică Băbeni S.A., cu sediul în orașul Băbeni, județul Vâlcea, în data de 18 noiembrie 2021, se aprobă acordarea de ajutoare de urgență din creditele bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pe anul 2021.

Art. 2 – (1) Ajutoarele de urgență prevăzute la art. 1 se acordă familiilor ai căror membri au decedat sau au fost răniți în explozie, indiferent de veniturile acestora, în cuantum stabilit astfel:

a) 7.500 lei pentru fiecare persoană decedată;

b) 5.000 lei pentru fiecare persoană rănită;

c) 2.500 lei pentru fiecare persoană aflată în șoc traumatic.

(2) Ajutorul prevăzut la alin.(1) se plătește soțului/soției ori rudelor directe de gradul 1 sau 2 sau, în lipsa acestora, persoanei fizice care demonstrează cu documente doveditoare că s-a ocupat de organizarea înmormântării, în cazul persoanelor decedate, sau, după caz, declarație pe propria răspundere că se ocupă de îngrijirea persoanei rănite.

(3) Plata efectivă a ajutorului de urgență se efectuează pe baza prezentării actului de identitate al persoanei prevăzute la alin. (2) și al documentului care atestă relația de rudenie sau căsătoria cu victima.

Art. 3 – Prin derogare de la prevederile art. 37 și 38 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea ajutoarelor de urgență prevăzute la art. 2 nu se impune completarea cererii și nici efectuarea de anchete sociale.

Art. 4 – Ajutoarele de urgență se plătesc de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială unde au domiciliul familiile victimelor, până cel târziu la 31 decembrie 2021.

Lasati un comentariu