Mesajul Sindicatului Liber Satu Mare către parlamentarii din județ

• publicat la: 21 noiembrie 2021
Mesajul Sindicatului Liber Satu Mare către parlamentarii din județ

Sindicatul Liber Satu Mare a trimis tuturor parlamentarilor ce reprezintă județul  Satu Mare un mesaj scris.

Domnule parlamentar,

Evoluția situației din România în ultimele luni, reluarea activității cu prezență fizică în unitățile de învățământ din România având drept unic criteriu procentul de vaccinare al personalului, restricțiile impuse unei categorii de cetățeni și proiectul de lege prin care se urmărește condiționarea exercitării unor drepturi fundamentale (libertatea de mișcare, accesul la bunuri și servicii, dreptul la muncă, ș.a.) de vaccinarea împotriva Covid-19 sau de testare periodică plătită, pentru toți angajații sectorului public sau pentru anumite categorii de salariați, precum și valul profund de nemulțumire a personalului din învățământul preuniversitar de stat din județul Satu Mare, căruia acum se încearcă să i se impună ca sarcină de serviciu testarea elevilor cu teste non-invazive pe bază de salivă, ne obligă să vă atenționăm în legătură cu toate aceste aspecte. Nu este vorba despre o viziune ce are la bază teoria conspirației sau o abordare antivaccinistă, pentru că nu este cazul, ci despre lege, principii, libertate, opțiune personală, egalitate în exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale.

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 27, impune statelor lumii, membre ale Organizațeie Națiunilor Unite, următoarea abordare: Fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile proclamate în prezenta Declaraţie fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice alte împrejurări.

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, art. 3 (2) (a), stabilește faptul că În domeniile medicinei și biologiei trebuie respectate în special: (a) consimțământul liber și în cunoștință de cauză al persoanei interesate, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege.

Constituția României, legea fundamentală a statului de drept, statuează fără echivoc faptul că Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea (articolul 15) și că Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. (art. 25). Cu toate acestea, până în acest moment, Parlamentul României – organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării – nu a adoptat nici o lege care să limiteze ori să condiționeze exercitarea acestor drepturi, măsurile restrictive, discriminatorii, având la bază doar recomandări și propuneri ale C.N.S.U., Hotărâri și Ordonanțe ale Guvernului României, situație inacceptabilă din punct de vedere legal, întrucât se produce o substituire în atribuții a Legislativului cu Executivul. Tot Constituția României mai prevede și faptul că Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri (art. 26), iar Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit (articolul 41). De altfel, în Adresa nr. S.G. 416/07.04.2021, a Cabinetului Secretarului General al Ministerului Sănătății, adresată Instituției Avocatului Poporului, se precizează faptul că niciun angajat nu poate fi condiționat de către angajator să se vaccineze împotriva Covid-19, vaccinarea fiind un act medical preventiv bazat pe consimțământul persoanei, impunerea vaccinării de către angajator fiind considerată în afara cadrului legal. Același punct de vedere, de exemplu, a fost formulat și de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș în Comunicatul de presă înregistrat cu nr. 12069/185/IM/CRP/07.06.2021. Cu toate acestea, restricțiile impuse celor nevaccinați, condiționarea accesului la bunuri și servicii, la libertatea de mișcare, la intrarea în instituțiile publice sau în cele financiar-bancare de prezentarea Certificatului European Digital Covid/Green Pass/Certificatul Verde sunt discriminatorii și similare cu o cvasi-obligație la vaccinare, în condițiile în care chiar și simpla chestionare a salariatului referitoare la vaccinarea sau nevaccinarea sa reprezintă o încălcare a cadrului legal.

Rezoluția nr. 2361/27.01.2021 – Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations/Vaccinurile Covid-19: considerații etice, legale și practice, adoptată de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei cu 115 voturi pentru, 2 împotrivă și 13 absențe, interzice practic statelor membre să facă obligatorie vaccinarea împotriva coronavirusului sau să utilizeze această metodă pentru discriminare împotriva celor ce nu sunt vaccinați: The Assembly thus urges member States and the European Union to/,,Astfel, Adunarea îndeamnă statele membre și Uniunea Europeană să: 7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is not mandatory and that no one is under political, social or other pressure to be vaccinated if they do not wish to do so; 7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated.”/,, 7.3.1 să se asigure că cetățenii sunt informați că vaccinarea nu este obligatorie și că nimeni nu se află sub presiune politică, socială sau de altă natură pentru a fi vaccinat dacă nu dorește să facă acest lucru; 7.3.2 să se asigure că nimeni nu este discriminat pentru că nu a fost vaccinat, din cauza posibilelor riscuri pentru sănătate sau că nu dorește să fie vaccinat.”

Prin urmare, respectarea prevederilor Constituției României, ale actelor normative aflate în vigoare, respectarea cu sfințenie a drepturilor omului și a libertăților fundamentale constituie esența existenței și funcționării unei societăți democratice. Considerăm că responsabilitatea pentru toată această criză medicală prin care trece țara în acest moment nu poate fi aruncată pe umerii cetățenilor, pe umerii salariaților din învățământul preuniversitar de stat în cazul nostru, divizați acum de autorități în vaccinați și nevaccinați, cetățeni cu drepturi depline și cetățeni cu drepturi restricționate, ci este expresia unei strategii publice deficitare, a dezinteresului de lungă durată al factorilor de decizie politică și administrativă la nivel central și local, a lipsei viziunii și a investițiilor serioase pentru realizarea unei infrastructuri suficiente și moderne pentru sistemul medical public din România.

În aceste condiții, în numele tuturor salariaților din învățământul sătmărean vă solicităm să nu susțineți prin vot adoptarea acestei legi care, urmărind condiționarea exercitării unor drepturi fundamentale de vaccinarea împotriva Covid-19, ar genera abuz și discriminare. Considerăm că astfel veți apăra principiile de bază ale Constituției României și drepturile fundamentale ale cetățenilor care, prin vot democratic, v-au ales să îi reprezentați în Parlamentul României.

Vă rugăm să ne comunicați punctul dumneavoastră de vedere și modul în care veți vota proiectul legislativ care urmărește condiționarea exercitării unor drepturi fundamentale, precum dreptul la muncă, de vaccinarea împotriva Covid-19 la adresa de e-mail sliatumare@gmail.com

Cu stimă,

președinte,

Prof. Oprea -Șuta Victor

Lasati un comentariu