Peste 4 mii de persoane încadrate în muncă în județul Satu Mare în acest an

• publicat la: 16 noiembrie 2021
Peste 4 mii de persoane încadrate în muncă în județul Satu Mare în acest an

Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, în  primele zece luni ale anului 2021 au fost încadrate în muncă 4039 persoane.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 octombrie  2021, 2171 au vârsta peste 45 de ani, 405 au vârsta între 35 și 45 de ani, 350 au vârsta între 25 și 35 de ani, iar 1113 sunt tineri sub 25 de ani ( dintre care 1106 sunt tineri NEET).

 

Grupa de vârstă

Total persoane angajate

Total general

4039

Sub 25 ani

1113

Între 25 și 35 ani

350

Între 35 și 45 ani

405

Peste 45 ani

2171

Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin(2288), numărul femeilor fiind de 1751.

În funcţie de rezidenţă, 1879 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 2160 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe persoane au studii liceale.

(1352), gimnaziale (1134), profesionale (895), 310 persoane fiind cu studii universitare, învățământ primar și fără studii (290) și postliceal ( 58).

Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Satu Mare în anul 2021, 1493 (36,96%) fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.

Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Satu Mare.

În primele zece luni ale anului 2021, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 8095 persoane.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Lasati un comentariu