A plouat cu amenzi și sancțiuni de la ITM în luna noiembrie

• publicat la: 8 decembrie 2021
A plouat cu amenzi și sancțiuni de la ITM în luna noiembrie

In cursul lunii noiembrie 2021, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 183 controale, din care 110 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 73 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 186 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 284 măsuri pentru înlăturarea acestora.

 

I.  Control Relații de muncă

Cu ocazia celor 110 controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna noiembrie 2021 s-au aplicat în total 54 sancţiuni contravenţionale, din care 13 amenzi în valoare totală de 116.500 lei și 41 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 145 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru folosirea muncii nedeclarate au fost sancționați 8 angajatori (din care 5 pentru primirea la muncă fără contract individual de muncă încheiat anterior începerii activității, 2 pentru primirea la muncă fără transmiterea datelor contractului de muncă în REVISAL și unul pentru primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului de muncă cu timp parțial),valoarea însumată a amenzilor aplicate în luna noiembrie pentru folosirea muncă nedeclarate și/sau subdeclarate fiind de 110.000 lei.

Pentru încălcarea altor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 28 sancțiuni (5 amenzi în valoare totală de 11.500 lei și 23 avertismente) fiind dispuse 91 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 16 sancțiuni  (3 amenzi însumând 5000 lei și 13 avertismente) și s-au dispus 21 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

Având în vedere Planul de măsuri realizat de Inspecția Muncii în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale în vederea reducerii incidenței muncii nedeclarate și subdeclarate, în cursul lunii noiembrie au continuat acțiunile de informare și conștientizaren în casrul acțiunii ”VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI. MERIȚI CA MUNCA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ”. În acest context, pe lângă comunicarea informațiilor utile pe site-ul Inspectoratului teritorial de muncă și prin mijloacele media locale, au fost tipărite și sunt distribuite afișe și pliante atât în locurile de muncă în care se desfășoară acțiuni de control, cât și în locuri consacrate având afluență de persoane, piețe, târguri, primării, gări, autogări, și prin afișarea acestora la sediul inspectoratului.

  1. II.  Control securitate și sănătate în muncă

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 73 de controale în cursul lunii noiembrie 2021, fiind constatate 132 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 132 sancțiuni contravenționale (9 amenzi în valoare totală de 16.000 lei și 123 avertismente). Au fost dispuse 139 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În cursul lunii noiembrie au fost comunicate (de către angajatori) 15 evenimente (cercetate conform legii de către angajatori, dosarele de cercetare urmând a fi avizate de către I.T.M.).

În luna decembrie (în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă) se desfășoară în colaborare cu Inspectoratul  Județean de Poliție, acțiuni de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice.

III.Evidența muncii

În cursul lunii noiembrie 2021 au fost eliberate 22 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 57333 certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii . Au fost eliberate în cursul lunii noiembrie  13 carnete de muncă rămase neridicate de către titularii acestora.

IV.Soluționarea petițiilor și solicitărilor de informații de interes public

În cursul lunii noiembrie 2021 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 29 de petiții din care 26 sesizări  și 3 cereri de la persoane fizice și 13 solicitări de la practicieni în insolvență (pentru angajatorii în faliment și/sau în lichidare), precum și 80 solicitări de  de la alte instituții publice, comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.  Aproape 50% dintre petiții și solicitările de informații au fost adresate prin poșta electronică (e-mail) sau prin intermediul portalului extern (formularul electronic accesibil pe site-ul nostru – www.itmsatumare.ro).

Reamintim și cu acest prilej celor care se încadrează în muncă cu privire la necesitatea (și obligația legală) de a se asigura că are contractul individual de muncă întocmit în formă scrisă și înregistrat cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de începerea activității, că i s-a înmânat un exemplar al contractului pentru a își cunoaște drepturile și obligațiile ce decurg din contractul individual de muncă.

Subliniem de asemenea prevederile art. 17 – 19 din Codul Muncii referitoare la obligația angajatorului de a îl informa pe candidatul la angajare sau pe salariat cu privire la elementele (clauzele esenţiale) pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.  Subliniem din nou acest aspect întrucât mai există persoane care semnalează prea târziu (după ce au părăsit locul de muncă respectiv) că au lucrat fără contract de muncă, sau doar după ce au semnat și au primit contractul individual de muncă.

 

Lasati un comentariu