ATENȚIE! Doar până în 28 decembrie se mai pot depune actele pentru pensia de urmaș

• publicat la: 23 decembrie 2021
ATENȚIE! Doar până în 28 decembrie se mai pot depune actele pentru pensia de urmaș

Atenționăm elevii și  studenții  care beneficiază de pensie de urmaș și urmează cursurile școlare sau universitare   că, în cazul neprezentării până la data de 28 decembrie 2021 a adeverinței în original din care să rezulte că în anul şcolar 2021-2022 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii, pensia de urmaș a acestora se suspendă cu data de 1 ianuarie 2022.

În această situație sunt 98 de elevi și studenți care aveau obligația să depună dovada continuării studiilor în original.

Reamintim faptul că, potrivit Legii 263/2010 acești elevi și studenți pot beneficia de pensie de urmaș cât timp urmează studiile,  fără a depăși vârsta de 26 de ani, doar dacă fac dovada continuării studiilor. Până la această dată au prezentat în original dovada continuării studiilor,  un număr de 638 de copii urmași .

Lasati un comentariu