Ziua Constituţiei României

• publicat la: 8 decembrie 2021
Ziua Constituţiei României
S-a întâmplat în 8 decembrie1991: A fost aprobată prin referendum naţional noua Constituţie a României, adoptată de Adunarea Constituantă la 21 noiembrie 1991; elaborarea, dezbaterea şi adoptarea Constituţiei au durat un an şi jumătate.
Constituţia României este legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor şi autorităţile publice fundamentale.
Actuala Constituţie a României a fost adoptată în şedinţa Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991 şi a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul naţional din 8 decembrie 1991.
Constituţia a fost revizuită în anul 2003 prin adoptarea Legii de revizuire a Constituţiei României, aprobată prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, lege intrată în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României.
Constituția din 1991, așa cum a fost revizuită în 2003, cuprinde 156 de articole împărțite în 8 titluri:
Titlul I – Principii generale
Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
Titlul III – Autoritățile publice
Titlul IV – Economia și finanțele publice
Titlul V – Curtea Constituțională
Titlul VI – Integrarea euroatlantică
Titlul VII – Revizuirea Constituției
Titlul VIII – Dispoziții finale și tranzitorii
Prima încercare de schimbare este determinată de scrisoarea anonimă din timpul domniei lui Alexandru Moruzi (1804). Ea a fost adusă de către mitropolit în dezbaterile Divanului care se întrunește în completul de 36 de fețe.
Scrisoarea atribuită boierimii mici din Moldova era îndreptată împotriva marilor boieri. Scrisoarea nu s-a mai păstrat, dar din conținutul anaforei Divanului din 25 martie 1804 rezultă influența Revoluției Franceze. Se cerea ca slujbele cele înalte ale țării să nu fie păstrate ca un monopol numai pentru protipendadă (marii boieri), ci și boierii de clasa a II-a să poată ajunge la ele, după merit și vrednicie.
O influență foarte puternică a Revoluției Franceze a avut-o proiectul de constituție de la 13 septembrie 1822. Acest document a fost descoperit de către E. Hurmuzaki în arhiva Consulatului rus de la Iași. A fost opera novatorilor (liberalii de mai târziu) și ciocoilor (numiți la vremea respectivă cărvunari) inspirați direct de marele vornic Iordache Drăghici și redactat probabil de către comisul Ionică Tăutu.
Ei au fost autorizați de Mihail Sturdza să se adune și să voteze asupra unei constituții.
Proiectul de constituție proclama următoarele principii:
1) Respectul proprietății, prevăzut la art. 3 și 58;
2) Libertatea individuală, prevăzută la art. 6 și 8;
3) Libertatea muncii și a comerțului, prevăzută la art. 13;
4) Egalitatea înaintea legilor, prevăzută de art. 8, 12, 18 și 26;
În timpul ocupației rusești (1828-1834), a fost elaborat un cod de legi care viza organizarea statală a Principatelor – Regulamentul Organic.
Revoluția de la 1848 a început prin citirea Proclamației de la Islaz citită pe 9/21 iunie 1848, fiind considerată prima constituție modernă a României.
Convențiunea pentru organizarea definitivă a Principatelor Dunărene ale Moldaviei și Valahiei din 7/19 august 1858 era considerată de Alexandru Ioan Cuza ca fiind legea fundamentală a României.
Pe 1 iulie 1866 a fost adoptată prima constituție propriu-zisă a României. După Marea Unire din 1918, o nouă constituție a fost aprobată pe 29 martie 1923.
În 1938, după instaurarea dictaturii regale de către regele Carol al II-lea, a fost promulgată o noua constituție care susținea acest act.
În perioada comunistă Constituția a fost modificată în 1948, 1952 și 1965. După Revoluția din 1989, o nouă constituție a fost adoptată în 1991.
Potrivit articolului 150 din Constituție:
(1) Revizuirea Constituției poate fi inițiată de Președintele României la propunerea Guvernului, de cel puțin o pătrime din numărul deputaților sau al senatorilor, precum și de cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot.
(2) Cetățenii care inițiază revizuirea Constituției trebuie să provină din cel puțin jumătate din județele țării, iar în fiecare din aceste județe sau în municipiul București trebuie să fie înregistrate cel puțin 20.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative.
Implicarea populației în initiativa de revizuire a constituției are drept scop asigurarea legitimității acestui demers.
Astfel corpul electoral are un rol hotărâtor în inițierea acestei proceduri.După intrunirea acestor condiții are loc un control de constituționalitate în ceea ce privește initiativa de revizuire a constituției.
Potrivit articolului 146 litera a din Constituție: Curtea Constituțională se pronunță din oficiu asupra inițiativei de revizuire a Constituției. Curtea Constituțională poate fi sesizată totodată și de președintele Camerei Parlamentului la care s-a înregistrat cerea de revizuire. În acest caz Curtea Constituțională va analiza dacă această propunere legislativă are un caracter constituțional, dacă nu încalcă limitele de revizuire ale constituției stipulate în articolul 152, dacă s-a întrunit numărul minim de semnături pentru începerea procedurii de revizuire și dacă această cerere a fost publicată potrivit procedurii.
Proiectul de revizuire a constituției adoptat în parlament a fost supus unui referendum pe 18 și 19 octombrie 2003. Prezența la vot a fost de 55,7%, iar 89,7% din participanți au votat pentru modificarea constituției.
Totuși, procentele au fost contestate de organizațiile de monitorizare, ce au raportat abuzuri (folosirea neconstituțională a urnelor volante și permiterea unor cetățeni a vota de mai multe ori). Nici una dintre aceste reclamații nu a putut fi dovedită, însă.
Noua constituție a intrat în vigoare pe 29 octombrie 2003. Mai mult de jumătate din articole au suferit modificări mai mici sau mai mari.
Cele mai importante schimbări sunt:
Gratuitatea învățământului de stat nu mai este garantată necondiționat (ci numai conform legii).
Minoritățile naționale au dreptul de a folosi limba maternă în administrație și justiție.
Proprietatea privată este garantată și ocrotită de lege.
Mandatul președintelui este de 5 ani.
Obligativitatea stagiului militar se stabilește prin lege organică.
Imunitatea parlamentară este limitată.
După aderarea României la UE cetățenii țărilor membre ale UE vor avea dreptul de a alege și de a fi aleși în scrutinul local (dacă sunt rezidenți ai localității respective).
Intrarea în Uniunea Europeană și NATO nu va fi votată prin referendum, ci de către Parlament.
.
Nicolae Uszkai
.
Surse:
Deleanu, Ion. Instituții și proceduri constituționale, Arad, Editura Servo-Sat, 2002.
Constantinescu, Mihai; Iorgovan, Antonie; Muraru, Ioan; Tănăsescu, Elena Simina.. Constituția României revizuită. Comentarii și explicații. București: Editura All Beck, 2004.
De la „pravilă” la „constituție”: o istorie a începuturilor constituționale românești, Radu Carp, Editura Nemira, 2002
Interpretarea Constituției: doctrină și practică, Ioan Muraru, Editura Lumina Lex, 2002
Rolul Constituției din 1923 în consolidarea unității naționale: evoluția problemei constituționale în România interbelică, Angela Banciu, Editura Științifică și Enciclopedică, 1988
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=1
https://www.constitutia.ro

Lasati un comentariu