A doua interpelare depusă la Camera Deputaților împotriva ordonanței rușinii naționale OUG 130

• publicat la: 13 ianuarie 2022
A doua interpelare depusă la Camera Deputaților împotriva ordonanței rușinii naționale OUG 130

Urmare a protestului Asociației românilor expulzați în 1940  împotriva OUG 130, a fost depusă o interpelare la Camera Deputaților de către parlamentarul Dan Tanasă. Vă prezentăm în continuare a doua interpelare, de această dată din partea deputatului de Timiș, Ciprian-Titi STOICA.

Sunt singurii parlamentari care au reacționat împotriva ordonanței rușinii naționale, OUG 130.

Respect, dreptate și egalitate în drepturi pentru toți cetățenii români, indiferent de naționalitate!

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

 

Grupul Parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

 

ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ

Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României

De către: Deputat Ciprian-Titi STOICA, ales în circumscripția nr. 37 Timiș

Data: 10/01/2022

Obiectul întrebării: Diferență inacceptabilă de tratament constând în discriminarea etnicilor români în raport cu etnicii neromâni în ceea ce privește plata indemnizațiilor pentru urmașii deportaților pe criterii etnice din teritoriile românești ocupate vremelnic de către Ungaria fascisto-horthystă. Cererea anulării art. XL din OUG nr. 130/2021.

 

Stimate domnule prim-ministru, 

Am luat act cu stupoare și indignare de faptul că Guvernul României, condus de dumneavoastră și reprezentat de coaliția PSD-PNL-UDMR, a adoptat la 17 decembrie Ordonanța de Urgență nr. 130 prin care a admis o izbitoare și total nedreaptă diferență de tratament între etnicii români și etnicii neromâni din țară în ceea ce privește plata indemnizației pentru urmașii celor deportați pe criterii etnice.

Astfel,OUG nr. 130/2021 prevede în articolul XL că: ”Alineatul (1) al articolului II din Legea nr. 154/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 7 iunie 2021, se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, drepturile stabilite potrivit art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2023”.

Amintim că din categoria pentru care guvernul dumneavoastră a decis să amâne cu un an de zile acordarea și plata indemnizațiilor fac parte, conform legii, ”persoanele care aveau domiciliul pe teritoriul statului român sau pe teritoriile românești vremelnic ocupate de către alte state, indiferent dacă localitatea în care au fost refugiate, expulzate sau strămutate se afla sub administrație românească ori sub administrația acelor state”. În mod special sunt vizați etnicii românii refugiați, expulzați sau strămutați din teritoriile românești ocupate de către Ungaria fascisto-horthystă conform odiosului Dictat de la Viena din 1940.

Asociația românilor refugiați și expulzați în anul 1940 a criticat dur această decizie evident discriminatorie luată de Cabinetul dumneavoastră.

De asemenea, presa națională a fost unanimă în criticile sale pe marginea acestei decizii discriminatorii adoptate de dumneavoastră împreună cu ceilalți miniștri din partea PSD, PNL și UDMR, titrând, între altele: ”Guvernul amână plata indemnizațiilor urmașilor românilor expulzați în 1940. Minoritarii nu sunt afectați”; ”Plata indemnizațiilor copiilor urmași de refugiați s-a amânat pentru 1 ianuarie 2023”; ”Guvernul rușinii naționale! Urmașii românilor expulzați în 1940 nu au aceleași drepturi cu minoritarii din România”.

Vă prezentăm, fără comentarii, una dintre reacțiile publice ale filialei Carei a Asociației refugiați și expulzați în 1940:

În prag de sărbătoarea  Nașterii Mântuitorului, Crăciunul, alianța PSD-PNL-UDMR aflată la guvernare, a amânat plata indemnizațiilor urmașilor românilor expulzați în 1940 de ocupanții hortyști. Legea 154 adoptată în această vară nu își va produce efectele decât din 2023. 

Egalitatea în drepturi nu este aplicată de guvernul trădător CIUCĂ! 

SOLICITĂM Guvernului PSD-PNL-UDMR să acorde același respect tuturor cetățenilor români și nu doar minoritarilor! 

Am ajuns ca în anul de grație 2022 să cerem drepturi egale cu ale minoritarilor din țară ca pe vremea ocupației străine din Transilvania. 

În județul Satu Mare au fost depuse peste 2 mii de dosare de către urmașii românilor expulzați în 1940 dar Casa Județeană de Pensii a dat decizii doar pentru 890 de persoane. 

Există dosare depuse în septembrie și octombrie care nu au primit  nicio înștiințare privind acceptul sau respingerea. sunt sate întregi de români expulzați în 1940 unde  nu a sosit nicio decizie a Casei Județene de Pensii iar acum Guvernul antiromânesc amână plata și pentru cei care au beneficiat de deciziile finale. 

Acordați drepturi egale urmașilor românilor expulzați cu cele ale urmașilor deportaților minoritari!

Folosim ocazia și cerem oficial și stăruitor ca guvernul pe care îl conduceți să anuleze, în ordinea stabilită, articolul XI al OUG nr. 130/2021, din proprie inițiativă, pentru motivul neadmiterii diferenței de tratament și a discriminării.

Sperăm că diferența de tratament și discriminarea pe care vi le-am adus în atenție mai sus au fost sesizate de către Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care, potrivit cadrului în vigoare, ”avizează proiectele de acte normative care au ca obiect exercitarea drepturilor și a libertăților, în condiții de egalitate și nediscriminare”.

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne comunicați:

  1. Motivele reale și temeinice, conforme cu prevederile constituționale, cadrul juridic internațional și cel național, pentru care Cabinetul dumneavoastră a admis voit discriminarea etnicilor români în raport cu etnicii neromâni în ceea ce privește plata indemnizațiilor pentru urmașii deportaților pe criterii etnice.
  1. Avizul Ministerului Justiției, conform Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului, prezentat pe marginea proiectului OUG nr. 130/2021 în partea referitoare de diferența de tratament aplicată etnicilor români în raport cu etnicii neromâni.
  1. Avizul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pe marginea proiectului OUG nr. 130/2021, prezentat în conformitate cu litera c), alin. (1) al art. 9 din Regulamentul de organizare și funcționare a CNCD.
  1. Punctul de vedere oficial al Secretariatului General al Guvernului, conform Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului, prezentat pe marginea proiectului OUG nr. 130/2021 în partea referitoare de diferența de tratament aplicată etnicilor români în raport cu etnicii neromâni.
  1. Alte avize și puncte de vedere oficiale ale altor instituții sau autorități naționale, în cazul în care asemenea avize și puncte oficiale de vedere au fost solicitate și prezentate înaintea adoptării de către guvernul dumneavoastră a OUG nr. 130/2021.
  1. Numărul de persoane, defalcat pe județe, pentru care guvernul dumneavoastră a decis amânarea cu un an de zile a acordării și plății indemnizațiilor pentru urmașii deportaților pe criterii etnice din teritoriile vremelnic ocupate de către alte state.
  1. Cuantumul total al indemnizațiilor pe care guvernul ar fi trebuit să le acorde și plătească în 2022 acestei categorii de persoane dacă nu ar fi amânat cu un an aceste acordări și plăți.
  1. Cuantumul total al indemnizațiilor pe care guvernul ar urma să le plătească în 2022 etnicilor neromâni persecutați de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.
  1. Dacă guvernul dumneavoastră este dispus să renunțe la diferența de tratament a etnicilor români în raport cu etnicii neromâni și să repare situația în timp util pentru ca urmașii deportaților pe criterii etnice din teritoriile vremelnic ocupate de către alte state să-și poată primi indemnizațiile începând cu acest an.

 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris.

Cu respectul cuvenit,

Deputat Ciprian-Titi STOICA,

circumscripția nr. 37 Timiș

 

Lasati un comentariu