Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

• publicat la: 7 ianuarie 2022
Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe  piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.

Obictivul specific este : Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici ( 55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

Durata proiectului este de 36 luni (23.05.2019 – 31.07.2023), iar obiectivul general este reprezentat de asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional, în vederea creșterii șanselor de ocupare și a ponderii persoanelor cu dizabilități angajate pe piața muncii.

În cadrul proiectului  prin ANOFM se derulează măsurile active de ocupare pentru facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități.

Valoarea totală a proiectului este de 111.978.816,40 lei din care 94.549.862,89 lei cofinanțare UE.

Persoanele cu dizabilități non-NEET șomere, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care beneficiază de măsuri active de ocupare pot beneficia la cerere de sprijin prin acordarea de subvenții sub formă de vouchere pentru achiziționarea de dispozitive și tehnologii  asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.Voucherele au o valoare de maxim 23.000 lei.

În perioada 23 mai 2019 – 30 noiembrie 2021 s-au înregistrat următoarele rezultate:

  • 1295 persoane cu dizabilități incluse în grupul țintă care au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională;
  • 440 persoane angajate din care pentru 156 se finanțează subvenții conform art.80 și art.85 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
  • 609 note de verificare a conformității privind acordarea sau respingerea acordării voucherelor;
  • 544 vouchere eliberate;
  • Au fost decontate un număr de 254 vouchere;
  • Au fost încheiate un număr de 544 angajamente ale beneficiarilor de a nu înstrăina produsul achiziționat în baza voucherului;
  • A fost actualizată lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces pe site-ul www.andpdca.gov.ro,incluzând, în prezent, un număr de 21 furnizori.

Invităm persoanele cu dizabilități, șomere și inactive non – NEET să se adreseze agențiilor județene de ocupare a forței de muncă sau direcțiilor generale de asistență sociale de protecția copilului unde au domiciliu pentru a beneficia de oportunitățile din cadrul proiectului.

Mai multe detalii pot fi accesate pe site-ul ANDPDCA (www.andpdca.gov.ro) sau site-ul ANOFM (www.anofm.gov.ro).

Lasati un comentariu