Sumele alocate prefecților și subprefecților pentru locuințe de serviciu și deplasări

• publicat la: 27 ianuarie 2022
Sumele alocate prefecților  și subprefecților pentru locuințe de serviciu și deplasări

În anul 2022, pentru fiecare funcție de prefect, respectiv de subprefect,
plafonul maxim privind cheltuielile pentru locuința de serviciu, cheltuielile pentru cazare și cheltuielile pentru deplasarea dus-întors între municipiul în care are sediul instituția prefectului și localitatea în care își au domiciliul prefectul  și subprefectul este de 18.000 lei, respectiv 1.500 lei lunar.
Plafonul maxim prevăzut  se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2022.

În situaţia în care chiria este stabilită în contractul de închiriere la un nivel superior plafonului maxim prevăzut, chiria decontată nu va depăși valoarea plafonului maxim.
În situaţia în care chiria este stabilită în contractul de închiriere în valută, decontarea se va efectua în lei, la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României,valabil la data stipulată în contractul de închiriere pentru plata chiriei, iar în lipsa acestei menţiuni, în data de 15 a lunii respective, fără a se depăși valoarea lunară a plafonului maxim prevăzut.

 

Lasati un comentariu