Bilanț ITM. Sancțiuni minore pentru angajatorii careieni

• publicat la: 9 februarie 2022
Bilanț ITM. Sancțiuni minore pentru angajatorii careieni

In cursul anului 2021, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 1.917 controale, din care 1.066 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 851 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate  1.994 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus 2.837 măsuri pentru înlăturarea acestora,  în anexele proceselor verbale de control. 

Din zona Carei au fost controlati în domeniul relatiilor de muncă 115 angajatori iar din zona Tășnad, 34 angajatori. Inspectorii de munca au dispus un număr de 125 măsuri angajatorilor din zona Carei si 47 din zona Tășnad.

Din totalul angajatorilor controlati, 24 angajatori au fost sancționati din zona Carei si au fost aplicate 42 de sanctiuni din care : 8 amenzi în valoare de 16.600 lei și 34 avertismente. Pe zona Carei nu am avut angajatori sanctionati pentru  muncă nedeclarată.
In cursul anului 2021, în zona Tășnad au fost sanctionati 11 angajatori , inspectorii de muncă aplicând 20 de sancțiuni din care: 6 amenzi în sumă de 47.800 lei si 14 avertismente din care 3 angajatori au fost sanctionati pentru munca nedeclarată, depistându-se 4 persoane fără forme legale.

 1. Control Relații de muncă

Cu ocazia celor 1066 controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în cursul anului 2021 s-au aplicat în total 549 sancţiuni, din care 122 amenzi contravenţionale în valoare totală de 1.026.400 lei și 427 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 1.347 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru folosirea muncii nedeclarate în cursul anului 2021 au fost depistaţi 56 angajatori folosind muncă nedeclarată şi sau aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare de 830.000 lei.

Cu ocazia controalelor efectuate de inspectorii de muncă în domeniul relaţiilor de muncă în anul 2021 principalele deficienţe constatate au fost: prestarea muncii nedeclarate, nerespectarea prevederilor legale referitoare la întocmirea, completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor, evidenţa şi întocmirea dosarelor individuale ale salariaţilor, nerespectarea timpului de muncă şi de odihnă, neacordarea drepturilor salariale, neeliberarea la încetarea contractelor individuale de muncă a adeverinţelor de vechime şi raportului revisal, modul în care sunt respectate prevederile legale privind măsurile speciale de protecţie a muncii femeilor şi tinerilor, atât în ceea ce priveşte munca în schimburi, cât şi pentru prevenirea oricăror forme de discriminare sau exploatare a acestei categorii de personal şi alte deficienţe.

 1. Control securitate și sănătate în muncă

În domeniul securității și sănătății în muncă în cursul anului 2021 au fost efectuate 851 controale, fiind constatate 1445 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 1445 sancțiuni contravenționale (92 amenzi în valoare totală de 366.000 lei și 1353 avertismente). Au fost dispuse 1490 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

Principalele campanii şi acţiuni conform Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2021 au fost:

 1. Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă – Afecțiunile musculo-scheletice (AMS);
 2. Verificarea modului de respectare a cerințelor minime de SSM la lucrările din domeniul construcțiilor;
 3. Supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii;
 4. Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de SSM la transportatorii rutieri și la beneficiarii serviciilor de transport rutier;
 5. Respectarea prevederilor legale de SSM în ceea ce privește modul de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere;
 6. Verificarea modului de identificare a riscurilor care provoacă afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori pentru prevenirea acestora;
 7. Monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1 – 9 lucrători);
 8. Prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus;
 9. Organizarea Zilei Internaţionale a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
 10. Verificarea măsurilor întreprinse în perioadele în care se manifestă temperaturi extreme;
 11. Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de SSM în domeniile fabricării produselor de brutărie, produselor făinoase și comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase;
 12. Verificarea modului în care se respectă prevederile legale la comercializarea și         depozitarea/păstrarea articolelor pirotehnice.

 

 

Lasati un comentariu